Lapin aluekehittäjäpalkinto Kittilän kaivokselle

Lapin liiton hallitus katsoo, että Kittilän kaivos on vastuullinen esimerkki kestävästä kaivostoiminnasta.

Kittilä
Työkoneita Kittilän kultakaivoksella
Yle / Esko Puikko

Lapin liiton hallitus on myöntänyt vuoden 2019 aluekehittäjäpalkinnon Kittilän kaivokselle. Lapin liiton hallitus katsoo, että Kittilän kaivos on vastuullinen esimerkki kestävästä kaivostoiminnasta Lapin herkässä luonnossa ja matkailukeskuksen läheisyydessä.

Palkintoperusteluissa todetaan myös, että kaivos on panostanut työvoiman saatavuuteen ja sen investointipolitiikka on ollut vastuullista ja pitkäjänteistä.

Kultakaivoksen omistajayhtiö Agnico Eagle kertoo, että sen nykyinen toimintasuunnitelma ulottuu vuoteen 2035. Tällä hetkellä käynnissä on Agnico Eagle Finlandin Oy:n Kittilän kaivoksen historian suurin, noin 250 miljoonan euron laajuinen investointiohjelma.

Palkintoperusteluissa nostetaan esiin myös Kittilän kaivoksen panostus paikallisen toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi tapahtumiin ja kunnan liikuntapalveluihin. Kaivos on tukenut muun muassa Oulun yliopiston Oulu Mining Schoolia, Lapin yliopistoa ja Lapin ammattikorkeakoulua. Kittilän kunnan kanssa yhteistyö painottuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.

Tällä hetkellä kultakaivos työllistää noin 500 omaa työntekijää ja 500 – 700 urakoitsijoiden työntekijää ympärivuotisesti. Kaivoksen omista työntekijöistä yli 50 % on Kittilästä ja yli 90 % Lapin alueelta.