1. yle.fi
  2. Uutiset

Rajajokikomissio huolissaan kaivosten yhteisvaikutuksesta rajajokeen

Komissiosta on olennaista käsitellä Suomen ja Ruotsin kaivosten yhteisvaikutusta rajajokeen.

kaivosteollisuus
Äkäsjoki ja Hannukaisen kaivosaluetta
Äkäsjoki virtaa Hannukaisen suunnitellun kaivosalueen vierestä kohti Tornionjoen vesistöä.Jarmo Honkanen / Yle

Kolarin Hannukaisen kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa on vastatuulessa myös Rajajokikomissiossa. Muun muassa Luonnonvarakeskus on ilmoittanut vastustavansa Hannukaisen kaivosta. Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission maanantaina antamassa lausunnossa todetaan, että se ei voi puoltaa kaivokselle vesitalouslupaa valmistelevien töiden aloittamiseksi, eikä lupaa toiminnan aloittamiseen ennen ympäristöluvan tultua lainvoimaiseksi.

Rajajokikomissio nostaa esille Ruotsin Pajalan Kaunisvaaran kaivoksen ja Hannukaisen kaivoksen yhteisvaikutuksen luontoarvoiltaan merkittävään Torniojoen vesistöalueeseen.

Olennaista on, että vesistöalueelle kohdistuvat yhteisvaikutukset on arvioitu luotettavasti ja käsitellään tarkoin lupaharkinnassa. Lisäksi Muonionjokea ja Tornion-Muonionjoen vesistöä tulee tarkastella kokonaisuutena, kuten se on määritelty Suomen ja Ruotsin välisessä rajajokisopimuksessa.

Komissio haluaa lisäksi tuoda esiin, että Euroopan unionin tuomioistuimen antaman niin sanotun Weser-tuomion, jonka mukaan jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä luvittamasta toimintaa, joka mahdollisesti aiheuttaa vesien tilaluokituksen alenemisen tai estää hyvän vesien tilan saavuttamisen.

Rajajokikomissio toteaa lausunnossaan, että EU:n vesipuitedirektiiviin perustuvan vesien tilaluokituksen mukaan veden laatu Muonion- ja Tornionjoessa Muonion kirkonkylän alisella alueella on hyvä. Kaivostoiminnan vaikutusalueella Valkeajoen luokka on erinomainen, Kuer- ja Niesajoen hyvä.

KORJATTU: Uutista on muutettu 12.3.22019, jotta siitä ei siitä ei synny kuvaa, että Rajajokikomissio vastustaisi itse kaivoshanketta.

Lue seuraavaksi