Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus ei käsitellyt homopareja vihkineen kohupapin valitusta: moite ei ole rangaistus

Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että pastori Kai Sadinmaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta saama moite on kehotus vastaisen varalle.

Pastori Kai Sadinmaa osoitti 13.9.2017 mieltään istumalla jalkapuussa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin edustalla. Vierellään istui vihkimänsä miespari Raul Medina ja Hannu Virtanen. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antoi pastori Kai Sadinmaalle syyskuussa 2017 vakavan moitteen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä.

Tuomiokapituli katsoi, että Sadinmaa toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Sadinmaa valitti tuomiokapitulin päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on jättänyt kiistellyn päätöksen tutkimatta. Oikeus katsoo, että tuomiokapitulin päätöksessä on kyse lähinnä huomautukseen rinnastettavasta kehotuksesta vastaisen varalle.

Oikeus huomauttaa, että Sadinmaalle ei ole annettu varoitusta, häntä ei ole pidätetty määräajaksi pappisvirasta eikä määrätty menettämään pappisvirkaansa. Tuomiokapitulin päätös on verrattavissa kirkkolain mukaiseen valmisteluun eikä siitä siten voi valittaa.

Sadinmaa haki muutosta tuomiokapitulin päätökseen, sillä hän piti vakavaa moitetta rangaistuksen luontoisena seuraamuksena, joka ei perustu lakiin.

Hän haki ensin oikaisua päätökseen tuomiokapitulilta, joka ilmoitti, että päätöksestä ei voi valittaa.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas on arvioinut aiemmin, että perustuslain säännökset avaavat valitusmahdollisuuden Sadinmaan tapauksessa.

Kangas katsoi, että jos oikeus ei ota valitusta käsiteltäväkseen tuomiokapitulit voivat jatkossa käyttää vakavaa moitetta uutena rangaistustyyppinä.

Lue myös aiemmat jutut:

.
.