Ministeriö haluaa rajoittaa Tornionjoen lohen perinnepyyntiä – jokivarresta täystyrmäys esitykselle

Ministeriö sallisi lohen lippouksen ensi kesänä vasta juhannusviikolla ja lyhentäisi myös kulkuverkkopyyntiaikaa.

lohi
Miehet joen rannassa lohen kanssa.
Kulkuverkko- eli kullepyynnillä on Tornionjokivarressa satojen vuosien perinne. Ministeriö haluaa supistaa sallittua pyyntiaikaa, koska sen mukaan kullepyynnillä saatu saalis on kasvanut merkittävästi.Antti Heikinmatti / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö esittää rajoituksia lohen lippoukseen ja kulkuverkkopyyntiin Tornion-Muonionjoelle. Ministeriön mukaan lohen lippous tulisi sallia ensi kesänä vasta juhannusviikolla, kun viime vuosina lippomiehet ovat päässeet pyyntiin varhennetusti jo kesäkuun alkupuolella.

Ministeriö haluaa lyhentää myös lohen kulkuverkkopyyntiä yhden viikonlopun verran, joten se ehdottaa pyynnin kieltämistä pyyntikauden viimeisenä viikonloppuna. Ministeriön mukaan Suomen ja Ruotsin kulkutuksella saama lohisaalis on moninkertaistunut pidemmällä pyyntikaudella, kun saalis on vaihdellut noin 2200-3500 lohen välillä.

– Lohien nousun kaikuluotauksessa Kattilakoskella on voitu havaita merkittävä nousulohien vähentyminen kulkuverkolle sallittujen päivien yhteydessä. Tämä antaa viitteitä siitä, että kulkutus vaikuttaa merkittävästi nousevien lohien määriin ja on joessa tapahtuvana erityksen tehokkaana kalastusmuotona tarpeen nykytilanteessa rajoittaa, toteaa ministeriö omassa ehdotuksessaan.

Jokivartisten mukaan paikallisia yllytetään vastakkain

Tornion-Muonionjokivarressa tyrmätäään täysin ensi kesän lohenkalastukseen kaavaillut muutokset. Tornionjokivarren osakaskunnat eivät hyväksy maa- ja metsätalousministeriön lohen perinnepyyntiin eli lippoukseen ja kulkuverkkokalastukseen kaavailemia rajoituksia.

– Lohen kulkuverkkopyynnin pyyntiajan rajoittamiselle ei ole pyyntitavasta johtuvia perusteita, koska virheet on tehty rannikkopyynnin säätelyssä. Virheet tulisi korjata siellä, missä ne on tehty, toteavat Tornionjokivarren osakaskunnat yhteisessä lausunnossaan.

Tornio-Muoniojokiseura vaatii, että maa- ja metsätalousministeriön on lopetettava varhennettu lohen rannikkokalastus ja palattava ennen muutosta voimassa olleisiin rajoituksiin.

– Meripyynti vaikuttaa suoraan kudulle nousevien lohien määrään. Tornionjoen nousumäärien romahtaminen todistaa ministeriön epäonnistumista meripyynnin aikaistamisessa, toteaa Tornio-Muoniojokiseuran puheenjohtaja Kalervo Aska.

Jokiseura kannustaa myös viranomaisia kehittämään kalastuksen tilastoinnin kehittämistä Tornionjoella, sillä luotettavat tilastot ovat heidän mukaansa perusta kestävälle kalastuksensäätelylle.

Sekä Tornionjokivarren osakaskunnat että Tornio-Muoniojokiseura katsovat, että maa- ja metsätalousministeriö lietsoo ensi kesää koskevalla esityksellään myös vastakkainasettelua jokivarressa.

– Jos jokialueella tehdään lohikantaa koskevia pyyntiaikojen muutoksia, pitää niiden koskea tasapuolisesti kaikkia pyyntimuotoja. Puuttumalla ainoastaan perinnepyyntitapoihin syyllistytään syrjintään ja loukataan tasapuolista kohtelua, sanoo Karungin osakaskunnan hallituksen jäsen Pekka Pelttari.

Lohenpyynnin aloitusaika ei ole vielä selvillä

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole toistaiseksi ehdottanut, mihin aikaan lohenpyynti alkaisi ensi kesänä Tornionjoen edustan merialueella. Se kertoo odottavansa Luonnonvarakeskuksen ja Ruotsin maatalousyliopiston yhteisen biologisen selvityksen valmistumista, sillä se tulee muodostamaan perustan arvioitaessa lohenkalastuksen aloitusajankohtaa.

Ministeriö toteaa lausuntopyynnössään, että selvitys valmistuu ennen Suomen ja Ruotsin Tornionjoen kalastussääntöä koskevien neuvottelujen käymistä.

Lausuntoaika Tornion-Muonionjoen ensi kesän kalastusjärjestelyistä päättyy tiistaina 26. helmikuuta.