Lapissa kuluu eniten rahaa sote-menoihin

Pelkosenniemen tarpeeseen suhteutetut menot ovat koko maan suurimmat.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Pelkosenniemen kunnanvirasto
Sauli Antikainen / Yle

Lapissa on kulunut eniten rahaa sote-palveluihin, kun huomioidaan asukkaiden palvelujen tarve, selviää THL:n tuoreesta tilastosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2017 Lapin tarpeeseen suhteutetut sote-menot olivat 11 prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin.

Koko maan kunnista kalleimmat sosiaali- ja terveysmenot olivat Pelkosenniemellä, jonka tarvevakioidut menot olivat 53 prosenttia enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Tilastosta ei selviä, mitkä tekijät kullakin alueella vaikuttavat menojen suuruuteen. Tarpeisiin vaikuttavat kuitenkin asukkaiden ikä- ja sukupuolijakauma, sairastavuus sekä sosioekonomiset tekijät.

– Jos jossakin maakunnassa tai kunnassa tarvevakioidut menot poikkeavat merkittävästi maan keskiarvosta, siellä tulisi tarkastella omaa toimintaa ja arvioida esimerkiksi palveluiden tehokkuutta, saatavuutta ja riittävyyttä sekä asiakastyytyväisyyttä, sanoo THL:n erikoistutkija Suvi Mäklin.

Kunnat käyttivät sote-palvelujen järjestämiseen keskimäärin 3 100 euroa asukasta kohti vuonna 2017. THL:n tutkimuksessa todetaan, että tarvevakioidut menot eivät kerro mitään sote-palveluiden laadusta tai saatavuudesta.

Tarvevakioidut menot voivat olla maan keskitasoa matalammat, jos toiminta on tehokasta, hoitoketjut toimivat alueella hyvin, yksikkökustannukset ovat pienet tai jos alueella käytetään paljon kunnallisia palveluja korvaavia yksityisiä palveluja, kuten työterveyshuoltoa.

Toisaalta korkeat tarvevakioidut menot voivat olla seurausta siitä, että alueella on päätetty panostaa keskimääräistä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluihin, todetaan THL:n tutkimuksessa.