Pukinjärven haitta-aineet lähtivät liikkeelle

Vaasan kaupunki siirsi Pukinjärvestä kohonneen maan jätelaitokselle. Operaation johdosta kemikaalit lähtivät nousemaan järven pohjasta.

ympäristömyrkyt
tukipenger Pukinjärven vieressä
Pukinjärvestä kohonnut maa siirrettiin Stormossanin jätekeskukseen ennen joulua.Jarkko Heikkinen / Yle

Vaasassa Pukinjärven vedestä on mitattu jälleen korkeita haitta-ainepitoisuuksia. Kemikaalit nousivat pohjasta ja lähtivät liikkeelle, kun kaupunki siirsi järvestä kohonneita maamassoja Stormossenin jätekeskukseen ennen joulua. Maamassat nousivat pintaan epäonnisen Pohjolankatu-projektin yhteydessä.

Massojen siirron yhteydessä pohjasta nousi ainakin sinkkiä ja nikkeliä. Järven vedenlaatua tarkkaillaan nyt kuukausittain tehtävillä mittauksilla. Testejä jatketaan kunnes haitta-aineiden arvot laskevat samalle tasolle, jolla ne olivat ennen maansiirtoa. Vaasan ympäristötoimen mukaan näin pitäisi käydä piakkoin kunhan järveen ei kosketa. Ely-keskuksen mukaan arvot ovat nousseet maansiirtotöiden seurauksena huomattavasti.

Pukinjärvessä on suuria määriä eri kemikaaleja teollisen toiminnan seurauksena. Pohjasta noustessaan haitta-aineet voivat valua viereiseen Onkilahteen ja siitä edelleen mereen.

Lue lisää: Teollisuuden myrkyttämä järvi on odottanut kunnostamista 20 vuotta – Ranta-asukas : "Viimeiset 10 vuotta tämä on näyttänyt vastuunpakoilulta