Päijät-Hämeessä sote-palveluiden tarve on 7% muita maakuntia korkeampi

Tuoreen THL:n arvion mukaan ikääntyminen ja työttömyys nostavat sote-palveluiden tarvetta Päijät-Hämeessä. THL:n arviointijohtajan mukaan rahat on vedetty maakunnassa tiukille.

Lahti
Päijät-Hämeen keskussairaala Lahdessa
Emilia Malin / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt asiantuntija-arvion Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Päijät-Häme on marraskuussa tehdyssä arvioinnissa maakuntien keskiarvoa, palvelujen tarve on noin 7% korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.

Kunnista palvelutarve on korkein Sysmässä, Padasjoella ja Hartolassa, vähäisin Hollolassa.

– Väestö vanhenee Päijät-Hämeessä ja samalla palveluntarve kasvaa. Maakunnassa on myös työttömyyttä, nuorisotyöttömyyttä ja paljon sairastavuutta, sanoo THL:n arviointijohtaja Pekka Rissanen.

Rissasen mukaan Päijät-Hämeen palveluverkko on hajanainen, ikääntyvien palveluissa kotihoidon osuus on pieni ja mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat laitospainotteisia. Erikoissairaanhoidon palveluja käytetään paljon. Perusterveydenhuollon saatavuus on Päijät-Hämeessä kohtalainen. Sosiaalihuollon palveluihin on edelleen pitkä odotusaika, joka johtuu työntekijäpulasta.

Rahat tiukassa

Päijät-Hämeen sotemenot ovat alle keskiarvon.

– Rahoitus on vedetty tiukille, sanoo Rissanen.

Alueen sote-palvelujen julkisen rahoituksen on arvioitu nousevan lähes kuusi prosenttia (186 euroa/asukas) vuodesta 2025 alkaen. THL:n arvioinnin mukaan rahoituksen näin suuri kasvu viittaa palvelujen aliresursointiin väestön palvelutarpeeseen nähden tällä hetkellä.