1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. YT-neuvottelut

Rovaniemi valmistautuu yt-neuvotteluihin – Tavoitteena vähentää työntekijöitä

Mahdolliset työntekijöiden vähennykset ja lomautukset sekä tehtävien uudelleen kohdentaminen selkiytyvät myöhemmin.

Kuva: Perttu Ruokangas / Yle

Rovaniemen kaupunki alkaa valmistella yhteistoimintaneuvotteluja. Niiden tavoitteena on vähentää henkilöstöä ja "selkeyttää prosesseja". Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina Sanna Karhun (kesk.) esityksestä äänin 8-3.

Mahdolliset työntekijöiden vähennykset ja lomautukset sekä tehtävien uudelleen kohdentaminen selkiytyvät valmistelussa ja ne noudattavat toiminnan ja talouden uudistamisohjelman periaatteita.

Karhun esitystä kannattivat Liisa Ansala (kesk.), Anja Joensuu (kesk.), Hannu Ovaskainen (kesk.), Kalervo Björkbacka (ps.), Päivi Alaoja (kok.), Juhani Juuruspolvi (kok.) ja Matti Henttunen (kok.). Toista mieltä olivat Harri Rapo (sd.), Terhi Heikkilä (sd.) ja Esko-Juhani Tennilä (vas.). Heikkilä ja Tennilä jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Ei vähennyksiä vanhuspalveluista, päiväkodeista eikä terveyspalveluista

– Toiminnan ja talouden uudistusohjelma sisältää useita esityksiä toiminnan kehittämiseksi, rakenteiden uudistamiseksi ja organisaation virtaviivaistamiseksi. Näillä on vääjäämättä vaikutuksia myös henkilöstön määrään ja henkilökunnan käyttöön. Vähennyksiä ei haeta kaupungin palvelutuotantoon, kuten vanhuspalveluihin, päiväkoteihin tai terveyspalveluihin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala sanoo kaupungin tiedotteessa.

– Mahdollisen yhteistoimintaneuvottelun tavoitteet, kohdentuminen ja laajuus täsmentyvät, mikäli kaupunginhallitus käynnistää yhteistoimintaneuvottelun. Nyt tehty päätös koskee siis asian valmistelua. Joka tapauksessa irtisanomiset ovat viimeinen keino, jota ennen käytetään muut, pehmeämmät keinot. Haasteelliseksi kaupungin henkilöstön määrän vähentämisen tekee asukasmäärän vahva kasvu sekä palvelutarpeen lisääntyminen lapsi- ja perhepalveluissa sekä vanhus- ja sote-palveluissa. Henkilöstö pidetään ajan tasalla asian valmistelusta, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen toteaa.

Lautakuntia ei vähennetä

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei Rovaniemen lautakuntia vähennetä. Sanna Karhu (kesk.) esitti, että ensi vuoden talousarviota valmistellaan nykyisellä lautakuntarakenteella. Kaupunginhallitus aloittaa tulevasta lautakuntamallista arvokeskustelun, joka on käyty ensi kesäkuuhun mennessä.

Kaupunginhallitus linjasi kuitenkin, että liikelaitoksen johtokunta muutettaisiin kaupunginhallituksen alaiseksi jaostoksi.

Karhun esitystä kannattivat Liisa Ansala (kesk.), Anja Joensuu (kesk.), Hannu Ovaskainen (kesk.), Harri Rapo (sd.), Terhi Heikkilä (sd.), Esko-Juhani Tennilä (vas.) ja Kalervo Björkbacka (ps.). Kaupunginjohtajan esitystä lautakuntien vähentämisestä kannattivat Päivi Alaoja (kok.), Juhani Juuruspolvi (kok.) ja Matti Henttunen (kok.).