Rovaniemen kaupungin jätteiden kuljetus kaupungin järjestämäksi

Kaupunki haluaa kuitenkin, että myös paikalliset yritykset voivat osallistua jätteenkuljetuksen kilpailutukseen. 

jätehuolto
YLE / Kalle Niskala

Rovaniemen kaupunki haluaa koko kaupungin jätteiden kuljetuksen kaupungin järjestämäksi. Tällä hetkellä kiinteistöjen omistajat ostavat jätteen kuljetuksen haluamaltaan taholta, tosin joillakin erityisen harvaan asutuilla reuna-alueilla kunta vastaa palvelusta.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupungin järjestämän jätteidenkuljetuksen kilpailuttaminen järjestetään siten, että paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailuun. Kuljetusten hankinta tulee hyväksyä etukäteen teknisen lautakunnan jätehuoltojaostossa ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa. Ennen kilpailutusta tulee laatia yritysvaikutusten arviointi, kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan. Asia etenee vielä jätehuoltojaoston päätettäväksi.

Lausuntoa jätehuollon järjestämisestä oli pyytänyt jätehuoltojaosto.

Rovaniemen kaupunki on valittu vuonna 2017 kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi.