Salla haluaa kansallispuiston Sallatunturiin

Alueella on jo nyt luonnonsuojelualue, joka on pinta-alaltaan yli 10 000 hehtaaria. Alue on vanhojen metsien suojelualuetta sekä Natura-aluetta.

Sallatunturi, Salla
Sallatunturi.
Sallatunturin matkailukeskus.Kristof Göttling

Sallan kunta haluaa perustaa kansallispuiston Sallantunturin matkailukeskuksen läheisyyteen. Kunnanhallitus oli kansallispuiston perustamisesta yksimielinen kokouksessaan maanantaina.

Alueella on jo nyt luonnonsuojelualue, joka on pinta-alaltaan yli 10 000 hehtaaria. Alue on vanhojen metsien suojelualuetta ja Natura-aluetta. Metsähallituksen laskelmien mukaan kyseessä olevilla Sallatunturin valtion suojelu- ja virkistyskäyttöalueilla vieraili viime vuonna noin 76000 kävijää.

Sallan kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Erkki Parkkisen valmistelemaan asiaa ympäristöministeriön, Metsähallituksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Parkkisen mukaan käytännössä kyse olisi alueiden suojelustatuksen muuttamisesta.

– Maa-alueet ovat jo nyt pitkälti valtion omistuksessa. Merkittäviä rakentamisinvestointeja ei juurikaan tarvita, sillä luontokeskuskin on jo käytännössä kunnan omistamassa Sallan Poropuistossa. Siellä sijaitsee jo nyt Metsähallituksen näyttelyosasto ja muita toimitiloja, Parkkinen kertoo.

Kansallispuiston perustamisesta on keskusteltu epävirallisesti jo vuosia. Sallan kansallispuiston kohdalla toteutuisi myös Fennoskandian vihreän vyöhykkeen tavoitteet rajat ylittävistä suojelualuekokonaisuuksista, mitä Suomi osaltaan pyrkii edistämään.

Kansallispuiston perustamisesta tehdään ensimmäiseksi kattava toteutettavuusselvitys. Virallinen valmistelua koskeva aloite tehdään heti ympäristöministeriölle heti ja tavoitteena on saada kattava perustamiseen liittyvä toteutettavuusselvitys valmiiksi ensi syksyyn mennessä. Näin mahdollistuu kansallispuiston perustamispäätös Parkkisen mukaan jo hyvinkin nopeasti.

Myös Posion kunnalla on vireillä kansallispuiston perustaminen, Korouoman rotkolaaksoon.