Kunnat jännittävät sote- ja maakuntalakien valmistumista – "Kyllä siitä joka tapauksessa on ollut hyötyä"

Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen arvioi, että kunnat hyötyvät uudistuksen varalle tekemistään suunnitelmista, vaikka lakiuudistus vielä lykkääntyisikin.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Kunnat jännittävät sote- ja maakuntalakien valmistumista. Edessä on suuri muutos kuntien palvelutarjontaan, jos eduskunta säätää lait tänä keväänä. Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen arvioi, että kunnat hyötyvät uudistuksen varalle tekemistään suunnitelmista, vaikka lakiuudistus vielä lykkääntyisikin.

– On entistä tarkemmin jouduttu miettimään kaupungin tulevaisuutta, ja niitä keinoja joilla ollaan entistä elinvoimasempia. Kyllä siitä joka tapauksessa on ollut hyötyä kaupungin asemoimisessa tulevaisuuteen. Mennään sitten omana kuntana eteenpäin nykyisellään tai jonkin verran palveluvarustus muuttuneena, arvioi Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Kinnunen toteaa myös, että seuraavan hallituksen kannattaisi ehkä uudistaa palveluja vaiheittain, ellei suuri sote- ja maakuntauudistus toteudu tällä vaalikaudella.

– Suurimmat rahat meillä on kuitenkin kyseessä siinä sosiaali- ja terveyspuolella. Uskosin että tuo puoli edellä siinä kannattaisi mennä vähän pienemmin askelin, ja hakea julkisen sektorin tehokkuutta sitä kautta, toteaa Janne Kinnunen.