Poliisi epäilee ympäristörikosta lappilaisella jätteenkäsittelylaitoksella

Mahdollisesta maaperän pilaantumisesta johtuvaa vahinkoa ei vielä tässä vaiheessa tiedetä.

ympäristörikokset
poliisiauton kyltti
Petteri Paalasmaa / AOP

Poliisi epäilee ympäristörikosta lappilaisella jätteenkäsittelylaitoksella. Tutkinnan alla on laitos, joka käsittelee yritystoiminnasta kerättävää jätettä.

Lapin poliisin talousrikosyksikön tekemän esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että jätteenkäsittelylaitoksen toiminnanharjoittaja on laiminlyönyt lukuisia ympäristöluvan lupamääräyksiä ja aiheuttanut toiminnallaan maaperän pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa.

Poliisi epäilee jätteenkäsittelylaitoksen omistajan saaneen toimillaan noin neljän vuoden ajan taloudellista hyötyä, yhteensä 150 000– 200 000 euroa.

Mahdollisesta maaperän pilaantumisesta aiheutunutta vahinkoa on tässä vaiheessa vielä mahdotonta arvioida, mutta ELY-keskuksen arvion mukaan kunnostuksen kustannukset ovat ainakin 100 000 euron luokkaa.

Koska asiassa epäillään liiketoiminnan yhteydessä tapahtuneita lainvastaisia tekoja, epäillyn henkilön osalta on tutkittu myös liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset.