Pietarsaaren suurin vesistökuormittaja maksaa jatkossakin – UPM:n sellutehdas ei saanut lievennyksiä kalastuskorvauksiin

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt UPM:n Pietarsaaren sellutehtaan hakemat lievennykset ympäristölupaansa.

ympäristöluvat
Alholmens Kraft och UPM sett från Ådö fiskehamn.
Yle/Joni Kyheröinen

UPM oli valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Aluehallintoviraston tekemästä ympäristölupapäätöksestä. Yhtiö oli toivonut lievennyksiä eritoten kalatalousvelvoitteisiinsa. Yhtiö perusteli asiaa muun muassa sillä, että Pietarsaaren edustan merialueiden tila on parantunut. Lisäksi yhtiö vetosi siihen, että yhtiön korvausvelvoite on perustunut 1980 – 1990 -luvuilla voimassa olleisiin päästömääräyksiin. Vaikka päästörajoja on kiristetty, se ei ole alentanut korvausten määrää..

Yhtiö korvaa kalastukselle aiheutuvista haitoista vuosittain 51 000 euroa sekä tekee siika- ja meritaimen istutuksia. Korvauksista suurin osa, yli 38 000 euroa menee Luodon kunnan yhteiselle kalastusalueelle, muut korvauksen saajat ovat Vestersundbyn kalastusalue ja Pietarsaaren kaupunki.

Yhtiön on lisäksi istutettava vuosittain 117 000 kappaletta 10 senttistä vaellussiian poikasta ja 58 000 kappaletta 18 senttistä meritaimen poikasta.

UPM esitti haittakorvauksesta luopumista ja taimenistutusten korvaamista siikaistutusten lisäämisellä 200 000 kappaleeseen. Yhtiö olisi ollut valmis myös 14 300 euron kalatalousmaksuun käytettäväksi kalatalousvahinkojen estämiseen jätevesien vaikutusalueella.

UPM esitti myös elohopea- ja kadmiumpäästöjen mittaamista jatkossa ainoastaan neljä kertaa vuodessa, kun nyt mittaukset on tehtävä joka toinen viikko.

Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön vaatimukset. Oikeus perusteli asiaa muun muassa sillä, että UPM on edelleen vesistön suurin pistekuormittaja alueella ja vesistön olevan edelleen rehevää ja laadultaan tyydyttäväksi luokiteltua.