Tiedusteluvalvontavaltuutetuksi haki yhdeksän ihmistä – joukossa muun muassa Aarnio-vyyhdin tutkinnanjohtaja

Tiedusteluvalvontavaltuutettu aloittaa työnsä oikeusministeriön yhteydessä vielä tänä keväänä.

tiedustelu
Serverisalin käytävä.
AOP

Uutta tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävää on hakenut yhdeksän ihmistä, kertoo oikeusministeriö. Viran hakuaika päättyi tänään.

Virkaa hakeneiden joukossa ovat muun muassa hallintoneuvos, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström puolustusministeriöstä sekä Aarnio-vyyhdin tutkinnanjohtaja toiminut apulaispäällikkö, kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastosta. Hakemuksensa jättivät myös apulaisoikeuskanslerin sijainen, oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, poliisiylitarkastaja Minna Ketola poliisihallituksesta ja Valtiontalouden tarkastusviraston ylijohtaja Marko Männikkö.

Muut hakijat ovat oikeusyksikön johtaja, poliisilakimies Astrid Geisor-Goman Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta, toimistopäällikkö Elisa Kumpula tietosuojavaltuutetun toimistosta, ict-tuoteomistaja Juha-Pekka Karppanen Trafista ja tarkastaja Piotr Marko Lehtonen.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on itsenäinen viranomainen oikeusministeriön yhteydessä. Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään laaja henkilöturvallisuusselvitys.

Työpaikkailmoituksen mukaan tehtävä alkaisi 1. huhtikuuta tai sopimuksen mukaan, kerrotaan oikeusministeriön viestinnästä.