1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. puuteollisuus

Sahayritykset etsivät selviytymiskeinoja viennin notkahdukseen – pieni maakuntasaha vastaa kilpailuun investoimalla miljoonia euroja

Suomen sahatavaravienti ja kansainvälinen kilpailukyky alalla ovat notkahtaneet. Etenkin vienti Kiinaan on hyytynyt. Savonlinnan Kerimäellä sijaitseva Sahakuutio investoi uuteen paketointilinjaan, jotta sahatavaraa saadaan maailmalle lisää.

Tällä hetkellä Sahakuutiolla on käytössään kombilinja, jolla sekä sahataan että paketoidaan. Parin vuoden sisällä valmistuu uusi paketointilinja, jolloin nykyinen linja jää pelkästään sahalinjaksi. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Vaikka Suomen sahatavaravienti elää laskusuhdannetta, haluaa kerimäkeläinen Sahakuutio investoida lähivuosina miljoonia euroja uusiin laitteisiin ja rakennuksiin. Kolmen vuoden aikana toteutettavat kuuden miljoonan euron investoinnit johtuvat alan kovasta kilpailusta. Sahakuution toimitusjohtaja Jari Suomalainen myöntää investointien olevan välttämättömiä, jotta saha pärjää kansainvälisillä markkinoilla.

– Tällä alalla on pakko investoida, muussa tapauksessa jää armotta jalkoihin.

Savonlinnan Kerimäen sahalle on valmistunut vastikään särmäysyksikkö uudenlaisine teräpäineen, ja uusi kuorimakone tulee keväällä. Parin vuoden sisällä valmistuu uusi paketointilinja, jonka myötä nykyisen linjan sahauskapasiteetti kasvaa nelisenkymmentä prosenttia.

– Tällä hetkellä meillä on käytössä kombilinja eli samalla linjalla sahataan ja paketoidaan kuivauksesta tuleva sahatavara, Suomalainen selventää.

34 henkilöä työllistävän yrityksen sahauskapasiteetti oli viime vuonna 52 000 kuutiota valmista sahatavaraa. Sahakuution tavoitteet ovat korkealla, vaikka alan markkinatilanne ja hintakilpailukyky mietityttävätkin. Suomalainen arvioi kapasiteetin nousevan lähivuosina 80 000 kuution tietämille.

– Kyllä minulla sellainen usko on, että puunkäyttö tulee maailmanlaajuisesti lievästi kasvamaan, niin kuin se on hitaasti kasvanut koko 2000-luvun.

Pärjätäkseen kansainvälisillä markkinoilla kerimäkeläinen Sahakuutio investoi lähivuosina miljoonia euroja uusiiin laitteisiin ja rakennuksiin. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Suomen kansainvälinen kilpailukyky notkahtanut

Suomesta vietiin maailmalle yhdeksän miljoonaa kuutiota sahatavaraa viime vuonna. Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori kertoo kokonaisviennin vähentyneen seitsemän prosenttia edellisvuodesta (2017).

– Suomen kansainvälinen kilpailukyky on tässä vuosien varrella nitkahtanut aika pahasti, ruotsalaiset ja saksalaiset menevät oikealta ohi.

Merivuori muistuttaa, että suomalaisella sahateollisuudella raaka-aine tulee hyvin hoidetuista metsistä, jotka kasvavat käyttöä enemmän, ja metsissä on puuta enemmän kuin koskaan. Hänellä on lääke heikentyneen kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamiseksi.

– Kaikkien sahateollisuutta harjoittavien tahojen pitäisi ottaa tämä bisnes tosissaan, myös suurten metsäkonsernien, Merivuori sanoo.

Kiina oli vuonna 2017 suomalaisen sahatavaran suurin vientimaa, mutta viime vuonna Egypti nousi ykköseksi. Merivuori nostaa esiin Kiinassa tapahtuneen kilpailun kiristymisen, talouskasvun hidastumisen ja valuutan heikkenemisen. Lisäksi saastuttavaa teollisuutta on suljettu ja siirretty uusille alueille.

– Kiinassa on todella raju teollisuuden rakennemuutos menossa, joka on osaltaan tuonut epävarmuutta myös meidän asiakkaiden keskuuteen.

Kerimäellä sahataan lähipuuta

Tällä hetkellä Sahakuution tuotannosta 80 prosenttia menee vientiin. Kerimäellä sahataan lähipuuta, sillä puuta tulee sahalle alle sadan kilometrin säteeltä. Etelä-Savossa kasvanutta puuta myydään Aasiaan, Eurooppaan ja Lähi-itään etenkin huonekaluteollisuuden käyttöön.

– Siellä taustalla on aika vahvasti Ikea, jonka alihankkijoille menee meiltä paljon tavaraa, Suomalainen tarkentaa.

Kilpailu maailmalla on kovaa. Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori arvioi suomalaisen sahatavaran vahvuuksiksi laadun ja luotettavat toimitukset. Sahakuution toimitusjohtaja Jari Suomalainen nimeää yrityksensä kilpailuvalteiksi joustavuuden, asiakaslähtöiset tuotteet ja toimitusaikataulut.

– Teemme juuri sellaisia tuotteita, joita asiakkaat haluavat ja mistä heidän on mahdollisuus saada raaka-ainehyötyä, Suomalainen sanoo.

Silmämääräisesti tehtävässä tukkien laaduttamisessa karsitaan laatuvirheet, kuten mutkaisuus, pois. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Venäjän sahatavaravienti rajussa kasvussa

Viime vuonna suomalaisen sahatavaran vienti Kiinaan notkahti nelisenkymmentä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Venäjän sahatavaravienti Kiinaan on puolestaan kasvanut rajusti, ja se on heijastunut Suomen sahatavaran kysyntään.

Venäjän sahatavaravienti Kiinaan kasvoi yli kaksi miljoonaa kuutiota viime vuonna. Merivuori arvioi Venäjän viennin rajun kasvun johtaneen siihen, että osissa Venäjää metsien uudistaminen on hakkuiden jälkeen jäänyt tekemättä. On odotettavissa, että Venäjän viranomaiset puuttuvat asiaan, jos metsälakia on rikottu. Duumassakin asia on jo ollut esillä.

– Rupla on parantanut venäläisen teollisuuden kilpailukykyä huomattavasti ja sitä vastaan on tietysti vaikea tapella, Merivuori arvioi.

Suomalaisen sahatavaran hinta nousi viime kesään asti ja on sen jälkeen laskenut. Merivuori ennustaa puun hinnan laskusuhdanteen tasaantuvan keväällä.

– Hinta tulee kuitenkin asettumaan merkittävästi alemmaksi kuin viime vuonna.