Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon 207 uutta äänestäjää – vaalilautakunta hylkäsi hakemuksista reilusti yli puolet

Saamelaiskäräjien syksyn vaaleihin haki äänioikeutta 550 uutta henkilöä.

Saamelaiskäräjät
Janne Näkkäläjärvi
Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärven mukaan vaalilautakunta postittaa lähiaikoina jokaiselle äänioikeutetulle ilmoituksen äänioikeudesta.Vesa Toppari / Yle

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on vahvistanut syksyn 2019 saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelon. Vaaliluetteloon merkityt henkilöt ovat oikeutettuja sekä äänestämään että asettumaan ehdokkaaksi saamelaiskäräjävaaleissa.

Vahvistetussa vaaliluettelossa on yhteensä 5844 äänioikeutettua henkilöä. Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi kertoo, että vaalilautakunta sai käsiteltäväkseen tällä erää noin 550 uutta hakemusta, joista se hyväksyi vajaat puolet, 207 hakemusta. Näkkäläjärvi kuitenkin painottaa, että lukuja ei ole vielä tarkistettu.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta postittaa jokaiselle äänioikeutetulle ilmoituksen äänioikeudesta. Myös niille henkilöille, joita ei merkitty vaaliluetteloon, lähetetään ilmoitus merkitsemättä jättämisestä.

Jos hakija katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, voi hän vaatia kirjallisesti oikaisua vaalilautakunnalta viimeistään huhtikuun 12. päivänä ennen kello 16.

Vaaliluettelo nähtävillä maaliskuun puolen välin jälkeen

Vaalilautakunta asettaa vaaliluettelon nähtäville 18.–29.3.2019. Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärven mukaan fyysisistä paikoista ilmoitetaan julkisella kuulutuksella lähipäivinä saamelaiskäräjien nettisivulla ja sanomalehdissä.

Jokaisella on mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat vaaliluetteloon merkityt tiedot suoraan vaalilautakunnan toimistosta, sähköpostilla tai käymällä katsomassa vaaliluettelosta.

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Syksyn 2019 vaalit toimitetaan 2.9.–30.9. välisenä aikana.

KHO:n vuoden 2015 päätös ja YK:n moitteet tuovat lisämausteen tuleviin vaaleihin

Edellisten saamelaiskäräjävaalien aikaan vuonna 2015 vaaliluetteloon haki lähes 800 henkilöä. Heistä äänioikeutetuksi hyväksyttiin 483 henkilöä. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi lisäksi 93 henkilöä vaaliluetteloon Saamelaiskäräjien tahdon vastaisesti.

YK moitti äskettäin Suomea saamelaisten oikeuksien loukkaamisesta viime vaalien yhteydessä. YK:n ihmisoikeuskomitea katsoo, että Suomen korkein hallinto-oikeus toimi väärin vuonna 2015, kun se hyväksyi Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon sellaisia henkilöitä, jotka Saamelaiskäräjät itse oli hylännyt aiemmin.

KHO:n päätöksistä valittivat saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio saamelaiskäräjien hallituksen mandaatilla ja Klemetti Näkkäläjärvi Sámi Árvvut ry:stä yhdessä muiden valittajien kanssa. Valittajien mielestä KHO:n ratkaisu loukkasi saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia kuten itsemääräämisoikeutta.

Komitea painotti ratkaisuissaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja se suosittelee, että Suomi muuttaa saamelaiskäräjälakia niin, että äänioikeuden määrittely kunnioittaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta.