Helsinkiläiset kokevat olonsa kaupungissa turvallisemmaksi kuin aiemmin

Naiset pelkäävät turvallisuutensa puolesta kuitenkin enemmän kuin miehet.

Lyhyet
Anonyymejä ihmisiä kadulla
Jyrki Lyytikkä / Yle

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan helsinkiläisten turvallisuuden tunne on parantunut asuinalueilla, keskustassa ja joukkoliikennevälineissä viimeisen kolmen vuoden aikana.

Jopa 92 prosenttia kaikista vastaajista koki myös yleisen turvallisuustilanteen olevan Helsingissä hyvä tai melko hyvä.

Naiset pelkäävät turvallisuutensa puolesta kuitenkin enemmän kuin miehet. Miehet esimerkiksi pitävät asuinaluettaan täysin turvallisena kaksi kertaa useammin kuin naiset.

Turvallisuuden tunteessa on myös isoja vaihteluita kaupunginosien välillä, mutta myös niiden erot ovat viime vuosina kaventuneet selkeästi.

Kaupungin kyselyyn vastasi runsaat 4 000 helsinkiläistä.