Hyppää sisältöön

Työn perässä muuttavalle suora tuloverokevennys ja opintolainan hyvitys – harvaan asuttujen alueiden positiivista syrjintää selvitetään

Parlamentaarisen työryhmän esitystä pohditaan seuraavaksi perustuslakiselvityksessä.

Maaseudulle työn perässä muuttava voisi saada jatkossa etuja. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Kainuu saisi merkittäviä etuja ja tukia, mikäli työryhmän esitys harvaan asuttujen alueiden tukemisesta tulisi käytäntöön.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä päätyi esittämään perustuslakiselvitystä, jossa myös selvitetään miten laki voitaisiin toimeenpanna.

Työryhmän varapuheenjohtajana toimiva Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä kuvailee lopputulosta kompromissiksi, mutta kertoo olevansa tyytyväinen siihen.

Työryhmän toimenpide-esityksissä on viisi kohtaa, jotka liittyvät alueen verkkoyhteyksiin, yritystoimintaan, biotalouteen, palveluihin ja verohelpotuksiin.

– Työryhmän linjaukset ovat voimakas osoitus tulevalle hallitukselle. Raportin toimenpiteet ovat käyneet kaikissa eduskuntaryhmissä hyväksyttävänä. Toivon, että ne etenisivät tulevaan hallitusohjelmaan, Määttä kertoo.

Määtän mukaan merkittäviä esityksiä ovat muun muassa edistää biokaasun jalostamista maatiloilta myyntiin asti ja helpottaa kainuulaisten yritysten lainansaantia.

Verohelpotuksia Ruotsin ja Norjan malliin

Työryhmän mukaan verohelpotukset olisivat merkittäviä osaavan työvoiman saamiseksi alueille. Veroihin liittyviä ratkaisuihin on haettu mallia Ruotsista ja Norjasta.

Listalla on muun muassa työn perässä muuttaville suora verokevennys tuloista, sekä opintolainan hyvitys 2600 euroon asti.

Lisäksi harvaan asuttujen alueiden uusilta yrityksiltä poistettaisiin työnantajamaksut. Valtion ja kuntien virkamiehille maksettaisiin lisää harvalla alueella työskentelystä.

– Perustuslakiselvityksessä tutkitaan onko tällainen positiivinen syrjintä mahdollista. Selvityksen jälkeen tehdään erikseen päätökset siitä, voidaanko toimenpiteitä viedä eteenpäin, Määttä kertoo.

Puolitoista vuotta toimineessa työryhmässä Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtajana mukana olleen Määtän mukaan työryhmässä on ymmärretty myös syrjäisempien seutujen merkitys.

– Mukana olevat kansanedustajat ovat ymmärtäneet, että harvaan asutut seudut ovat osa Suomen kilpailukykyä. Lisäksi Suomessa vapaa-ajan asunnoista jopa 46 prosenttia sijaitsee näillä alueilla.

.
.