Suomen saamelaisnuoret haluavat Jäämeren radan pois maakuntakaavasta

Saamelaisnuoret vertaavat Jäämeren rataa Lokan ja Porttipahdan tekojärviin.

Suomen saamelaisnuoret ry
Sámenuorat Sámenuorat, sápmelaččat, saamelaiset, saamelaisnuoret
Sámediggi

Suomen saamelaisnuoret haluavat Jäämeren radan kaavamerkinnän pois Pohjois-Lapin maakuntakaavasta. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Suomen saamelaisnuoret ry:n torstaina julkaistussa tiedotteessa todetaan, että radan merkitsemiselle maakuntakaavaan ei ole oikeudellisia perusteita.

Nuorten mielestä Varauksen mukainen rata olisi toteutuessaan kansallisen ja kansainvälisen oikeuden vastainen ja sillä olisi tuhoisia vaikutuksia saamelaiselle kulttuurille, elinkeinoille ja sitä kautta koko kansalle.

Jo aiemmin kannattamattomaksi todetun radan pitäminen maakuntakaavassa tuo saamelaisnuorten mukaan kohtuutonta painetta alueen asukkaille ja on jo tässä vaiheessa heikentänyt paikallisten perinteisiä elinkeinoja harjoittajien ja erityisesti nuorten saamelaisten hyvinvointiin.

Lausunnossaan saamelaisnuoret tuovat esiin huolen Ruotsin puolen Saamenmaalta, jossa on rautateitä ja näillä alueilla hälyttävän korkeat itsemurhaluvut (siirryt toiseen palveluun)etenkin perinteisten elinkeinojen parissa työskentelevillä nuorilla.

Nuorten mielestä rata on vastoin Pariisin sopimusta ja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa.

Lausunnossaan nuoret haluavat antaa arvon ja kunnioituksen perinteisille elinkeinoille ja saamelaiselle kulttuurille. Nuorten mielestä Saamenmaalla on varoittavia esimerkkejä siitä, miten kansa eliminoidaan epäsuorasti poistamalla sen elinehdot. Esiin he nostavat Tenon sopimuksen sekä Lokan ja Porttipahdan järvien rakentamisen.

Korjattu 1.3.2019 klo 12:03 ensimmäiseen kappaleeseen: Saamelaisnuorten torstaina julkaistussa tiedotteessa, muotoon Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Suomen saamelaisnuoret ry:n torstaina julkaistussa tiedotteessa.