Tornion Kaikukortti avaa pienituloisellekin ovet uimahalliin, kursseille, kulttuuritapahtumiin ja jalkapallo-otteluun

Kaikukortti on Torniossa kattavampi kuin monessa muussa paikassa; Torniossa se tarjoaa myös liikuntapalveluja.

kulttuuritapahtumat
Tarja Hooli, Hannu Alatalo, Merja Stenberg ja Anne Räisänen näyttävät Kaikukortti -esitettä.
Tornio kansalaisopiston rehtori Tarja Hooli, elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja Hannu Alatalo, tapahtumatuottaja Merja Stenberg ja sosiaaliohjaaja Anne Räisänen uskovat, että Kaikukortti voi ehkäistä syrjäytymistä.Laura Valta / Yle

Myös Tornio ottaa käyttöön Kaikukortin, jolla vähävaraiset voivat osallistua kulttuuripalveluihin ilmaiseksi.

Jo alkuvaiheessa Tornion Kaikukortti-kokeiluun on saatu mukaan useita palveluntuottajia: kortilla pääsee museoihin, kansalaisopiston kursseille, kulttuuritoimiston järjestämiin tapahtumiin sekä Pop-Jazz konservatorio Lappian ja Riverside Jazz ry:n konsertteihin.

Lisäksi Torniossa on saatu monista muista kunnista poiketen mukaan liikuntapalveluja. Kaikukortti käy myös Tornion uimahalliin ja TP-47:n jalkapallo-otteluihin.

Sosiaalitoimistossa Kaikukorttia pidetään tärkeänä palveluna vähävaraisille ihmisille.

– Me joudumme aika paljon tarjoamaan ihmisille ei-oota, mutta nyt on tarjolla jotain uutta. Tällä voidaan tukea ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta osallistua tasapuolisesti erilaisiin asioihin, toteaa sosiaaliohjaaja Anne Räisänen.

Palveluja toivotaan lisää

Tornion tapahtumatuottaja Merja Stenberg toivoo, että kaikukorttitoimintaan saataisiin mukaan vielä lisääkin erilaisia palveluntuottajia.

– Sekä kulttuuri että liikunta puree tähän samaan ongelmaan: ne voivat olla hyvinkin merkittäviä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Toivottavasti se lisää kortin käyttöä ja vaikuttavuutta, Stenberg toivoo.

Kulttuuri- tai liikuntapalveluja tuottavat tahot voivat olla yhteydessä Tornion kulttuuritoimistoon, jos haluavat mukaan pro bono - eli hyväntekeväisyysperiaatteella toimivaan Kaikukortti-verkostoon.

– Tämä on myös mahdollisuus markkinoida omia palveluitaan. Kun ihminen tottuu käyttämään jotain palvelua ja oma tilanne paranee, saadaan maksavia asiakkaita, muistuttaa Tornion elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja Hannu Alatalo.

Tuloja ei tarvitse selvitellä

Kaikukortti on henkilökohtainen, ja sen saaminen edellyttää asiakkuutta jonkin sosiaalipalvelun yksikön kanssa. Sen sijaan tuloista ei vaadita selvityksiä.

Kaikukortin haltijan on oltava vähintään 16-vuotias, mutta kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja myös omille lapsille ja lapsenlapsille.

Torniossa Kaikukorttia jakavat sosiaalitoimisto, perhetyö, vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityö, etsivä nuorisotyö ja Meän talo.

Kaikukortti-kokeilu alkaa Torniossa huhtikuun aikana ja kestää vuoden loppuun saakka. Kemissä Kaikukorttikokeilu alkoi tammikuussa.

Kaikukortti on osa valtakunnallista Kulttuuria kaikille (siirryt toiseen palveluun) -palvelua. Kortilla pääsee sisään myös muilla mukana olevilla paikkakunnilla. Kortti on käytössä muun muassa Oulussa ja Kainuussa. Myös Rovaniemellä on alkamassa Kaikukortti-kokeilu kevään kuluessa.