Etelä-Savoon perustettiin viime vuonna yli 340 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita

Ely-keskus toivoo maanomistajien tarjoavan edelleen suojeltavaksi esimerkiksi runsaasti lahopuuta sisältäviä kangasmetsiä.

luonnonsuojelualueet
Sammaloitunut puu
Riina Kasurinen /Yle

Etelä-Savoon perustettiin viime vuonna yli 340 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita.

Suurin osa eli reilut 260 hehtaaria uusista luonnonsuojelualueista perustettiin yksityisten maanomistajien maille. Maiden hankintaan ja korvauksiin käytettiin reilu kaksi miljoonaa euroa.

Yksityismaita hankittiin etenkin niin sanotun Metso-ohjelman kautta. Metsien monimuotoisuusohjelma Metson avulla Etelä-Savossa on suojeltu kymmenessä vuodessa reilut 4 000 hehtaaria metsää.

Ely-keskus toivoo maanomistajien tarjoavan edelleen suojeltavaksi esimerkiksi runsaasti lahopuuta sisältäviä kangasmetsiä.