Jäteastioiden tyhjennykset aikaistuvat kantakaupungissa aamuviiteen

Lyhyet
Läheltä
Yle

Jäteasitoiden tyhjennykset aikaistuvat tästä päivästä lähtien pääkaupunkiseudulla. Helsingin kantakaupungissa eli Hakamäentien eteläpuolisella alueella, jäteastioiden tyhjentäminen alkaa arkisin jo aamuviideltä.

Muualla HSY:n alueella roskakuljetukset saa aloittaa kello kuusi, ja tyhjennyksiä saa jatkaa 22 saakka.

Viikonloppuisin jäteastioita on sallittua tyhjentää kello 7-21:n välillä.

HSY perustelee aikaistamista muun muassa sillä, että se vähentää liikenteen ruuhkautumista ja lisää jätteiden kerääjien turvallisuutta.