Kemissä on ollut liian vähän työntekijöitä lastensuojelussa – Pohjolakotia ei ole pystytty valvomaan

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Kemi ei ole valvonut lain mukaisesti Pohjanmaalla sijaitsevaa koulukotia.

laillisuusvalvonta
Apulaisoikeusasiamies havaitsi keväällä useita puutteita muhoslaisen Pohjolakodin toiminnassa.
Apulaisoikeusasiamies havaitsi vajaa vuosi sitten useita puutteita muhoslaisen Pohjolakodin toiminnassa.Arto Veräjänkorva / Yle

Kemissä joudutaan ehkä palkkaamaan lisää työntekijöitä lastensuojeluun.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan Kemi ei ole valvonut lain mukaisesti Pohjanmaalla sijaitsevaa Pohjolakotia. Kemillä on kuitenkin ollut vastuu valvoa sitä, koska sinne on sijoitettu kemiläisiä lapsia.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lasten sijaishuoltoa tekevillä sosiaalityöntekijöillä on ollut liikaa asiakkaita, minkä vuoksi lainmukainen valvonta ei ole ollut mahdollista. Työntekijöillä on ollut lähes 50 asiakasta.

Apulaisoikeusasiamies tarkasti Pohjolakodin 17. - 18.4 2018. Sen jälkeen Kemi on palkannut yhden sosiaalityöntekijän lasten sijaishuoltoon viime syksynä.

Sen lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt, että nykyisen työntekijämäärän riittävyys arvioidaan maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi laaditaan toimintaohje sijaishuoltopaikan valinnasta ja valvonnasta sekä lapsen oikeudesta tavata sosiaalityöntekijä, tulla kuulluksi ja esittää mielipiteitä.

Ohjeeseen sisällytetään kirjaus valvonnan sisällöstä, tiheydestä ja siihen sisällytettävistä toimenpiteistä.