Opiskelijat tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen Pohjois-Karjalassa

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleeseen ammatillisen koulutuksen uudistukseen on julkisessa keskustelussa liitetty paljon uhkakuvia.

Lyhyet
Oppilaat harjoittelevat ajokoneen lastausta simulaattorikentällä Valtimolla.
Riverian Valtimon toimipisteeseen avautui viime syksynä simulaattorikenttä, jossa voi harjoitella lastausta.Petri Lassheikki / Yle

Suurin osa ammattiin opiskelevista ja tutkinnon suorittaneista on tyytyväisiä koulutukseensa Pohjois-Karjalassa.

Tämä käy ilmi viime syksynä tehdystä kyselystä, joka pureutui ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomiin muutoksiin. Koulutuksessa uudistettiin ohjausta, rahoitusta sekä koulutuksen järjestämistä ja tutkintoja.

Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa opetuksen laadusta, mahdollisuuksista opiskella työpaikoilla ja opintojen tukemisesta. Tulosten mukaan pohjoiskarjalaiset opiskelijat ovat hyvin tyytyväisiä. Palaute kysytäänopintojen aloitusvaiheessa ja niiden päättyessä.

Ammatillisen koulutuksen uudistukseen on julkisessa keskustelussa liitetty paljon uhkakuvia: muun muassa saavatko opiskelijat riittävästi opetusta ja ohjausta sekä riittävätkö työssä oppimisen paikat myös pienemmillä paikkakunnilla.

Kyselyyn vastasi Pohjois-Karjalassa noin 1700 opiskelijaa.