Perustuslakimuistio vaatii parempaa sote-esitystä – sote-valiokunnan jäsen: "Veretseisauttavaa tekstiä!"

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemat perustuslakivaliokunnan edustajat vaativat laajoja kuulemisia hallituksen vastineessa esittämistä korjausesityksistä.

sote-uudistus
Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) saapui sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen eduskunnassa Helsingissä 5. maaliskuuta
Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) saapui sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen eduskunnassa tiistaina.Mesut Turan / Lehtikuva

Varhain aamulla julkistetussa perustuslakivaliokunnan edustajien muistiossa annetaan kylmää kyytiä hallituksen viimeviikkoisille korjausesityksille sote-esitykseensä.

Muistion ovat kirjoittaneet perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja sihteeri. He patistavat sote-valiokuntaa kuulemaan runsaasti asiantuntijoita ja sovittamaan sote-esitystä paremmin yhteen perustuslain kanssa. Se tulee vaatimaan paljon töitä.

– Ei päivässä, kahdessa eikä kolmessa, sote-valiokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) sanoo.

Perustuslakivaliokunnan edustajien taustamuistiossa on runsaasti vaatimuksia. Outi Alanko-Kahiluodon mukaan valiokunnassa ei äänestetty siitä, tarvitaanko hallitukselta täydentäviä korjauksia.

– Se oli sen verran veretseisauttavaa tekstiä, että kyllä sen jälkeen oli varmasti selvää kaikille hallituksessa, ettei se selviä ilman täydentävää vastinetta eikä valiokunta ilman asiantuntijakuulemisia, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Sote-valiokunta käsitteli muistiota maanantaina ja pani työn liikkeelle.

– Saatiin aikaan se että pyydetään hallitukselta vastineen täydennys ja eilen illalla tehtiin päätös, että asiantuntijakuulemisia tulee, kyllä siinä varmaan johtopäätöksiä oli, sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoo.

Alanko-Kahiluodon mukaan täydennetty vastine on luvattu toimittaa valiokunnalle jo tänään.

Hallituksen tekemissä korjausesityksissä omaan sote-esitykseensä on ongelmia perustuslaillisuuden kannalta, toteavat perustuslakivaliokunnan edustajat taustamuistiossaan. Muistio julkaistiin tiistaina aamulla. Pääset katsomaan muistiota eduskunnan sivuille tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Hallitusryhmien kansanedustajat olivat vaiteliaita ennen kokousta. Sote-valiokunnan jäsenen Pekka Puskan (kesk.) mukaan on vielä auki, miten kuulemiset ja vastineen täydennys vaikuttavat soten läpimenon mahdollisuuteen.

– Se nähdään. Keskustellaan siitä, keitä asiantuntijoita kutsutaan ja myöskin siitä aikataulusta. Keskustellaan siitä, onko kuuleminen pelkästään kirjallinen vai kutsutaanko joitain paikalle, Puska sanoi.

Muistiossa on käyty läpi kaikki hallituksen esityksen keskeiset alueet: notifiointi, rahoitus, julkisen palvelutuotannon asema ja tietosuoja. Perustuslain tuntijat pureutuvat muistiossa hallituksen antamien vastineiden yksityiskohtiin.

Perustuslakivaliokunta haluaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta kutsuu kaikista näistä kohdista asiantuntijoita kuultavaksi. Jotta esityksen tarkoituksenmukaisuus ja lainmukaisuus selviäisi, sosiaali- ja terveysvaliokunnan olisi kuultava sekä valtiosääntö- että sosiaali- ja terveysasiantuntijoita sekä tietosuojan asiantuntijoita.

Tiukkaa tekstiä

Perustuslakivaliokunnan kahden edustajan, puheenjohtaja Annika Lapintien (vas.) sekä valiokuntaneuvoksen kirjoittama muistio ei ole sitova eikä koko perustuslakivaliokunta ole käsitellyt sitä. Sote-valiokunta kuitenkin käyttää sitä työkaluna saadakseen sote-lait sopimaan yhteen perustuslain kanssa.

Muistio edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee estitykseensä kaikki ne korjaukset, joita perustuslakivaliokunta ponsissaan on ehdottanut. Niitä on kaikkiaan 20.

Kun hallitus tekee korjausesityksiä, ainoa tapa varmistua niiden perustuslainmukaisuudesta on kuulla asiantuntijoita, muistiossa sanotaan.

Perustuslakivaliokunta muistuttaa, että jos jää epäselväksi, onko laki ongelmaton, se pitää tuoda uudelleen perustuslakivaliokuntaan. Jos epäselvyydet eivät poistu, esitystä ei saa viedä eduskunnan täysistuntoon.

Perustuslakivaliokunnalle ei kelpaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön korjattu ehdotus siitä, miten se turvaisi ihmisten julkiset palvelut kaikissa tilanteissa. Muistion mukaan esitys on edelleen käytännössä sama kuin ennen korjauksia. Ministeriö ei muistion allekirjoittaneiden mielestä ole onnistunut selittämään, mistä resurssit tällaisessa ongelmatilanteessa otettaisiin.

Muistio huomauttaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on varmistuttava, että perusoikeudet tulevat turvatuiksi niissäkin tilanteissa, kun osassa maakunnista on rahat loppu. Samoin olisi varmistuttava, että hallituksen esittämän "rajat" ovat hyväksyttävät. Valtiovarainministeriön korjatussa ehdotuksessa lisää rahaa palveluhin tulisi, jos useammassa kuin viidessä maakunnassa tai yli 35 prosenttia asukasluvusta on vaarassa saada liian vähän sosiaali- ja terveyspalveluita.

Myöskään hallituksen ehdotus EU-notifioinnin eli EU:n hyväksynnän saamisesta Suomen palvelujärjestelmälle ei muistion mukaan riitä. Nykyisellä hallituksen ehdottamalla korjauksella sote-valiokunnan pitäisi kuulla EU-asiantuntijoita, perustella esityksensä ja sen jälkeen viedä asia uudestaan perustuslakivaliokuntaan. Toinen vaihtoehto on hankkia komissiolta EU-notifiointi, muistiossa todetaan.

Kun asiakkaiden tietoja siirrellään julkisen vallan ja yksityisten palveluntuottajien välillä, tietosuojan turvaamista pitäisi muistion mukaan tarkastella paremmin.

Miten tähän tilanteeseen päädyttiin?

Puolitoista viikkoa sitten perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan, että hallituksen sote-esityksen perusteella tehdyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksessa on parikymmentä kohtaa, jotka on ehdottomasti korjattava.

Viime viikolla hallitus antoi omat korjausesityksensä, joita perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sekä valiokuntaneuvos tiistaina julkistetussa muistiossaan arvioivat.

He olivat maanantaina aamulla sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavina ja jättivät valiokunnalle 10-sivuisen taustamuistion. Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, että se julkaisee taustamuistion tiistaina aamulla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kertoi maanantaina illalla, että se pyytää hallitukselta täydennyksen vastineeseen ja alkaa kuulla asiantuntijoita. Sen jälkeen valiokunta kirjoittaa mietinnön, jossa hallituksen korjaamat pykäläluonnokset ja asiantuntijoiden näkemykset on sovitettu yhteen mahdollisimman hyvin.

Aikataulu kiristyy äärimmilleen

Ongelmana korjausten tekemisessä on aikataulu, joka on lähestyvien vaalien takia kireä.

Jos sote-mietintö valmistuisi valiokunnasta perjantaina, eduskunta voisi saada sen hyväksyttyä maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa. Uuden vastineen odottaminen hallituksesta ja laajat asiantuntijakuulemiset uhkaavat venyttää aikataulua niin, että vaalit tulevat vastaan eikä sotea ehditä saada valmiiksi.

Valiokunnalta meni jo haaskuun monta päivää työskentelyaikaa; sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti viime keskiviikkona hallituspuolueiden äänin, ettei asiantuntijoita kuulla. Maanantaina puolueet tulivat toisiin ajatuksiin ja päättivät, että kuulemiset aloitetaan sittenkin.

Korjattu klo 10.50 muotoilu "perustuslakivaliokunnan muistio" muotoon "perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sekä valiokuntaneuvos".

Lue myös:

Hallituksen malli ei vieläkään kelpaa oikeusoppineille – Vaativat lisätakuita, että hoitoa saa kaikissa tilanteissa

Oikeusoppinut soten rahoituksesta: Hallitus on muuttanut perustuslakivaliokunnan sitovan kannanoton mielipidekysymykseksi