Kovat olosuhteet kasvattivat kainuulaisista selviytymiskykyisiä

Professori Markku Partisen mukaan ero kaupunkilaisiin verrattuna näkyy jopa kipukynnyksessä.

Kajaani
Kuhmon Saunajärvellä talvisodan aikainen venäläismotti.
Partisen mukaan myös sotavuodet kasvattivat resilienssiä.SA-kuva

Kainuulaisten kokemat koettelemukset ovat kasvatteet maakunnan asukkaiden resilienssiä eli haastavien tilanteiden selvitymis- ja toimintakyvyissä.

Muun muassa sairauden hoidossa ja sen kehittymisessä resilienssillä on iso merkitys.

Professori, neurologian erikoislääkäri ja unitutkija Markku Partinen on sanonut, että kainuulainen selviää paremmin sairaudesta kuin helsinkiläinen.

Sanomistaan Partinen perustelee sillä, että Kainuussa on ollut katovuosia ja sodan aikana on koettu paljon vääryyttä. Kovista olosuhteista huolimatta he ovat säilyttäneet positiivisen elämän asenteen.

Vaikeat olosuhteet kasvattavat ihmistä ja ne vaikuttavat Partisen mielestä, myös siihen miten helposti ryhdytään valittamaan.

Kaupunkilaisen kipukynnys verrattuna Kainuussa kovia kokeneeseen ihmiseen on selkeä. Tästä Partisella on monen kymmenen vuoden kokemus.

– Kainuussa lääkäriin tulevalla potilaalla on todellisia vaikeuksia ja he ovat oikeasti sairaita. Kyllä etelässä esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa valitetaan tosi helposti, sanoo Partinen.