Kokkolan kaupunki on valmis miljoonaan tonniin kivihiiltä

Kuljetusten lisääminen radikaalisti on herättänyt myös vastustusta satama-alueella.

kivihiili
kivihiiltä kädessä
Kivihiiltä kädessäTimo Nykyri / Yle

Kokkola näyttää vihreää valoa kivihiilen käsittelyn laajentamiselle satamassa.

Kokkolan Satama suunnittelee ottavansa jatkossa vastaan miljoona tonnia kivihiiltä vuodessa ja hakee ympäristölupaa laajentamiselle. Aiemmin kivihiiltä on tuotu Kokkolaan vain vähän. Ympäristöluvan myöntää aluehallintovirasto.

Kokkolan kaupunginhallitus puoltaa ympäristölupaa, ja samoin teki rakennus- ja ympäristölautakunta.

Kokkolan satama on suunnitellut vastaanottavansa Venäjältä avojunavaunuissa miljoona tonnia kivihiiltä vuodessa. Se varastoitaisiin satamaan ja lastattaisiin suuriin Panamax-laivoihin.

Lisäksi satama hakee lupaa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallitus teki yhden lisäyksen aluehallintovirastoon lähtevään lausuntoonsa: se haluaa toimintaohjeen siitä, miten kivihiilen pölyäminen saadaan minimoitua.

Vastustusta ja huolta ympäristöstä

Osa sataman lähialueen Ykspihlajan asukkaista on vastustanut kivihiilikuljetusten aloittamista. Myös sataman päätuotetta eli rautapellettiä käsittelevä Rauanheimo-yhtiö vastustaa kuljetuksia. Sen venäläinen pääasiakas on huolissaan kivihiilipölyn vaikutuksesta pelletin laatuun.

Kaupunginjohtaja Stina Mattila ymmärtää asukkaiden huolen; palautetta on tullut jopa Kannuksesta ja Kälviältä saakka. Siksi käsittelyyn ja haittojen minimoimiseen halutaan kiinnittää erityistä huomiota.

Mattila sanoo luottavansa satamayhtiön selvitykseen, jonka mukaan kaavaillut kivihiilikuljetukset eivät häiritse muita asiakkaita. Hän sanoo kaupungin kuitenkin jatkavan omistajaohjausta. Kokkolan Satama on sataprosenttisesti Kokkolan kaupungin omistuksessa.

Kaupunginhallitus keskusteli myös siitä, miten kuntalaiset voivat tuoda esiin ongelmat, jos niitä tulee. Stina Mattila muistuttaa silti, että myös rautapellettien käsittely aiheuttaa pölyämistä.

Mattila pitää hyvänä puheenjohtajan esittämää ajatusta, että Ykspihlajan asukasyhdistyksen kanssa tulisi pohtia, miten suurteollisuusalueen, sataman ja asukkaiden kesken voitaisiin käydä avoimesti keskusteluja.

Kivihiilen pölyäminen ja hulevesien mukana vesistöön kulkeutuvat päästöt ovat toiminnan kasvattamisen suurimmat ympäristövaikutukset.

Kivihiilikuljetusten lisääminen toisi satamaan runsaasti lisää junaliikennettä: 13 000 junavaunua vuodessa.

Viime viikolla Kokkolan syväsatamaan saapui jo ensimmäinen koe-erä kivihiiltä.

Kokkolan sataman kivihiilikuljetuksille hyväksyntä lautakunnalta – pölyyn ja meluun kiinnitettävä erityistä huomiota

Ykspihlajan asukasyhdistys vastustaa kivihiilikuljetuksia