Aluehallintovirasto totesi merkittäviä puutteita Attendon hoivakodissa Siilinjärvellä

Aluehallintoviraston mukaan henkilöstöä on liian vähän ja lääkehoidossa on puutteita.

Kotimaa
Attendo Vänrikki hoivakodinkyltti Siilinjärven Vuorelassa
Antti Karhunen / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on havainnut merkittäviä puutteita Attendon Siilinjärvellä sijaitsevan hoivakoti Vänrikin toiminnassa.

Aluehallintovirasto teki hoivakotiin tarkastuskäynnin 26. helmikuuta. Sitä ennen Siilinjärven kunta oli tehnyt hoivakotiin omat valvontakäyntinsä ja huoli hoivakodin toiminnasta oli herännyt. Huoli liittyi sairaanhoidolliseen osaamiseen sekä henkilöstömitoitukseen.

Aluehallintovirasto totesi hoivakodin yöaikaisen ja viikonlopun henkilöstömitoituksen liian vähäiseksi, eikä se vastaa asukkaiden tarpeita.

Myös lääkehoidon toteutuksessa todettiin merkittäviä puutteita. Yksikön asiakirjojen kirjauskäytännöt eivät ole aluehallintoviraston mukaan asianmukaisia. Lisäksi ulkoiluun ja viriketoimintaan ei jää perushoivalta aikaa.

Aluehallintovirasto on sopinut Attendon ja Siilinjärven kunnan kanssa, että hoivakodin yöaikaiseen hoitoon lisätään heti toinen työntekijä. Lisäksi Attendo lisää Vänrikin viikonloppujen henkilökuntaa ensi viikonvaihteesta alkaen.

Siilinjärven kunta siirtää oman sairaanhoitajansa hoivakotiin hoitamaan lääkehoitoa siihen saakka, kun hoivakodin oma sairaanhoitaja aloittaa työssään 11. maaliskuuta.

Aluehallintovirasto on pyytänyt Attendolta selvitystä tarkastuksessa ilmenneisiin asioihin 18. maaliskuuta mennessä. Selvitysten perusteella aluehallintovirasto varmistaa, että epäkohdat on korjattu.

Jos epäkohtia ei ole korjattu, aluehallintovirasto harkitsee mahdollisia valvontatoimenpiteitä.