Hoitajat yrittivät turhaan saada apua kiireeseensä – viranomainen puuttui Attendon uuden hoivakodin ongelmiin Siilinjärvellä

Aluehallintoviraston mukaan kyse on ollut uuden yksikön alkuvaiheen ongelmista.

Kuva: Antti Karhunen / Yle

Attendon tehostetun palveluasumisen yksikön ongelmista Siilinjärvellä on paljastunut uusia tietoja. Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Attendolta selvitystä Vänrikki-nimisessä hoivakodissa havaittuihin merkittäviin puutteisiin. AVIn tarkastajat kävivät Vänrikissä viikko sitten tiistaina.

Ongelmien taustalla Vänrikissä oli liian pieni työntekijämäärä. Tarkastajilla oli vaikeuksia saada selville henkilöstömitoitusta, koska työvuorolistat olivat niin sekavat. Henkilöstö kuitenkin kertoi, että esimerkiksi aamuvuoroissa on ollut vähimmillään kolme hoitajaa. Asukkaita yksikössä oli 24.

Alimitoituksen vuoksi asukkaita hoidettiin sänkyyn, vaikka he pystyisivätkin liikkumaan. Kaikkia vuodepotilaita ei autettu vaihtamaan asentoa, jolloin he ovat saaneet paine- eli makuuhaavoja. Osa vaippaa tarvitsevista on löydetty aamuisin läpeensä märkänä.

Kaksi asukasta on halunnut ulkoilla, mutta toinen heistä on päässyt helmikuun aikana kolme ja toinen vain kaksi kertaa ulos. Lisäksi yksikön lääkehoidossa ja lääkkeiden säilytyksessä havaittiin puutteita.

Useita irtisanoutunut, yksi ennen tarkastusta

AVIn sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsan mielestä lääkehoidon puutteet olivat tärkein yksittäinen ongelma Vänrikissä. Se on nyt ratkaistu siten, että Siilinjärven kunnan sairaanhoitaja huolehtii lääketurvallisuudesta, kunnes Attendon oma uusi sairaanhoitaja aloittaa.

Lisäksi AVI on sopinut Attendon kanssa, että toimintayksikköön lisätään henkilöstöä siten, että yövuorossa on kaksi, viikonlopun aamuvuorossa viisi, iltavuorossa neljä ja vuoroja tukevissa tukitehtävissä yksi henkilö.

– Asukkaiden toimintakyky vaatii sitä, että öisin ja viikonlopussa on enemmän henkilökuntaa, Sorsa sanoo.

Tämä asia saadaan korjattua vasta kun saadaan järjestelmä, jossa hoitoisuuden lisääntyminen lisää hoitajamitoitusta.

Anna Lehtiranta, Attendo

Henkilökunta on ollut huolissaan hoidon tasosta viime vuonna aloittaneessa Vänrikissä jo pitkään. Joulukuussa he kertoivat huolistaan Attendon palvelupäällikölle. Henkilöstön mukaan heille on kuitenkin viestitetty, että lisää työvoimaa ei tarvita.

Useita työntekijöitä on henkilöstön mukaan irtisanoutunut, muun muassa yksi juuri ennen AVIn tarkastuskäyntiä.

Attendon paikallinen vastuuhenkilö kertoi viranomaisille saaneensa ohjeet palkata sellaisia työntekijöitä, joilla ei ole palkkaa nostavia kokemuslisiä. Palvelupäällikkö antoi asiasta hieman toisenlaisen selityksen. Hänen mukaansa kokemus ei ole ollut ratkaiseva tekijä, vaan töihin on haluttu eri-ikäisiä.

Tarkastusraportin mukaan henkilökunta on kuitenkin kertonut asukkaiden ja heidän omaistensa olleen pääosin tyytyväisiä hoitoon.

Attendo: Ongelmien taustalla asukkaiden raskashoitoisuus

Attendon mukaan Vänrikin hoitomitoitus on ollut Valviran luvan mukainen. Ongelmat ovat syntyneet siitä, kun asukkaiden hoitoisuutta ei ole otettu huomioon tehtäessä sopimusta Siilinjärven kunnan kanssa. Sama perusasetelma on yhtiön mukaan myös muissa sen hoivakodeissa, joissa on havaittu puutteita.

– Kunnilla on vain yksi kategoria, jonka mukaan he ostavat ikäihmisten palveluja hoivapalveluyrityksiltä. Se perustuu oletukseen, että kaikki hoivakotiin tulevat asukkaat tarvitsevat saman määrän hoitoa. Sehän ei ole tilanne, sanoo yhteiskuntavastuujohtaja Anna Lehtiranta Attendosta.

– Nykyään hoitokotiin tullaan entistä myöhemmin, entistä huonokuntoisempana ja monet jopa saattohoitopäätöksen saaneena.

Vänrikissä hoitajat toivat itse jo hyvissä ajoin esiin huolensa henkilökunnan riittämättömyydestä. Mikä estää Attendoa palkkaamasta lisää henkilökuntaa, jos se huomaa, että asukkaat tarvitsevat enemmän apua?

– Kunta ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta palvelut tietyllä hinnalla. Ja itse asiassa käytäntö on Attendon monessa hoitopaikassa jo ollut, että henkilökuntaa on enemmän kuin Valviran lupa edellyttäisi, Lehtiranta sanoo.

– Tämä asia saadaan korjattua vasta kun saadaan järjestelmä, jossa hoitoisuuden lisääntyminen lisää hoitajamitoitusta.

Kyse uuden hoivakodin ongelmista, ei pahimmasta päästä

Attendon yksiköistä on paljastunut alkuvuoden aikana ongelmia ympäri Suomen. Samankaltaisia vaikeuksia on ollut toisella hoivakotiketjulla, Esperillä.

Attendon Vänrikki-hoivakodin ongelmat Siilinjärvellä eivät AVIn raportin perusteella ole vakavimmasta päästä. Sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa kuvaa niitä käynnistysvaiheen ongelmiksi. Vänrikki aloitti vasta vuonna 2018.

– Olemme huomanneet, että kun toiminnan aloitus ei tapahdu suunnitelmallisesti, henkilökuntaa ei pystytä lisäämään sitä mukaa kun asiakkaita tulee.

Puutteet ovat kuitenkin valvojien näkökulmasta "merkittäviä" ja selvitystä pyydetään nyt muun muassa henkilöstömitoituksesta sekä epäkohdista lääkehoidossa ja asiakkaan perustarpeista huolehtimisessa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto odottaa Attendolta selvitystä 18.3. mennessä. Jos puutteita ei saada korjattua, AVI uhkaa "valvontatoimenpiteillä". Sen tarkemmin AVIsta ei osattu tiistaina yksilöidä mahdollisia toimenpiteitä.

– Ne riippuvat siitä, millaisen selvityksen Attendo antaa, Sorsa sanoo.

Julkisuudessa on nostettu esiin myös Vänrikissä tapahtuneet viisi kuolemantapausta. Siilinjärven kunnan tarkastuksessa kuolemantapauksissa ei ole kuitenkaan tullut esiin mitään sellaista, joka vaatisi lisäselvittelyä. Myöskään AVIn tiistaina julkaisemassa selvityksessä niihin ei viitata.

Onko omaisesi Vänrikissä tai tiedätkö muuten aiheesta lisää? Voit antaa juttuvinkin tai lisätietoja toimittajalle sähköpostilla: veli-pekka.hamalainen@yle.fi.