Jäitkö ilman Kela -taksia? Tässä mahdollinen syy: KKV epäilee kiellettyjä kilpailunrajoituksia

Joidenkin vastaajien mukaan pitkiä ja tuottavia Kela-ajoja jaetaan "ydinryhmälle"

talous
Merkki taksin katolla
Lucas Holm / Yle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto epäilee useita Kela-taksien välityskeskuksia kielletyistä kilpailunrajoituksista.

Keskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain kieltämällä tavalla, kun ne eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille.

Virasto on lähettänyt lähes kaikille Kela-kyytejä välittäville välityskeskuksille laajat selvityspyynnöt, joissa virasto pyytää välityskeskuksilta vastinetta epäilyihin.

– Ennen kaikkea se on vaikeuttanut, tai estänyt uusien yrittäjien pääsyä alalle. Ja näin ollen alalla on ollut vähemmän toimijoita ja vähemmän kilpailua asiakkaille tarjolla, selittää viraston apulaisjohtaja Valtteri Virtanen.

Eli taksin saatavuus tai odotusajat ovat voineet venyä?

– Kyllä, just näin, Virtanen vahvistaa.

Viraston alustava näkemys on, että osassa välityskeskuksia on ongelmia, ja asiaa selvitetään nyt kaikkien osalta.

Virasto keroon saaneensa viimeisen vuoden aikana yli 200 yhteydenottoa taksiyrittäjiltä. Suurin osa yhteydenotoista on koskenut sitä, ottavatko välityskeskukset uusia taksiautoilijoita välityksen piiriin ja minkälaisilla ehdoilla tämä tapahtuu.

Kyselytutkimuksen tiedot tukevat epäilyjä

Suomessa monien eri alueiden taksiautoilijat kertovat kohdanneensa välitysyhtiöiden syrjintää Kela-kyydeissä, ilmenee myös viraston tuoreesta selvityksestä.

Syrjintää on koettu muun muassa siinä, kuinka kyytitilauksia on jaettu eri autoille.Taksimarkkinoiden kilpailuongelmia käsittelevän kyselyn tarkoituksena oli selvittää erityisesti taksitilauksia välittävien keskusyhtiöiden toimintaa.

KKV:n mukaan kyselyyn vastanneet taksiautoilijat kuvailivat avovastauksissa tyypillisimmin, että kun taksi tuo pieneltä paikkakunnalta asiakkaan suuren kaupungin keskussairaalaan, se ei saa sairaalalta enää asiakkaita. Sairaalasta kyydin tilanneet asiakkaat jaetaan suuren kaupungin omille autoille.

Vastauksista ilmenee myös, että joissain isoissa kaupungeissa pitkät ja tuottavat Kela-ajot jaetaan tietyn "ydinryhmän" autoille ja muut taksit saavat yli jäävät kyydit. Lisäksi joissain maakunnissa on kieltäydytty ottamasta uusia autoja mukaan Kela-välitykseen ainakin osassa maakuntaa.

Taksamittari.
Toni Pitkänen / Yle

Taksien kokemat ongelmat vaihtelivat maakunnittain. KKV kertoo, että se on saanut viimeisen vuoden aikana yli 200 yhteydenottoa taksiyrittäjiltä. Suurin osa yhteydenotoista on koskenut sitä, ottavatko taksien välityskeskukset uusia taksiautoilijoita välityksen piiriin ja minkälaisin ehdoin.

Epäedulliset ehdot vievät kiinnostuksen Kela-kyydeistä

Vastaajista lähes puolet ei kyselyyn vastaamisen ajankohtana ajanut Kela-kyytejä. Yli 60 prosenttia heistä kertoi syyksi epäedulliset ehdot.Epäedullisiksi ehdoiksi on mainittu muun muassa se, että välitysyhtiö vaatii esimerkiksi tietynmerkkisen mittarin tai maksupäätteen.

Reilu kymmenes mainitsee syyksi, ettei heitä ole hyväksytty mukaan ajovälitykseen. Noin viidennes vastaajista ei ole kiinnostunut Kela-kyydeistä. Verkkokysely lähetettiin syksyllä yli 6 000 taksiautoilijalle, ja siihen vastasi noin 2 300 autoilijaa. Vastaajista suurin osa on yhden auton taksiyrityksiä.

Taksikyltti.
Yle

Eniten vastauksia KKV sai Uudeltamaalta, josta tulleiden vastauksien osuus on viidennes. Toiseksi ja kolmanneksi eniten vastauksia saatiin Pohjois-Savosta ja Keski-Suomesta. Taksilain uudistus tuli voimaan viime kesänä ja avasi taksimarkkinat kilpailulle.

Samaan aikaan voimaan tulivat Kelan kilpailuttamat uudet sopimukset sairausvakuutuksesta korvattavien taksipalveluiden järjestämisestä.

Berner: "On voitava luottaa, etteivät taksikeskukset käytä markkina-asemaansa väärin"

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää ehdottoman tärkeänä, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii Kela-kyytien välittämiseen liittyvät ongelmat.

Ministeriön tiedotteessa Berner toteaa, että jos viraston epäilemä välityskeskusten harjoittama taksiyritysten syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu pitää paikkansa, on vakavasti pohdittava pitääkö taksivälityskeskukset ottaa tiukemmin sääntelyn piiriin.

– Yhteiskunnan ja kansalaisen on voitava luottaa, etteivät taksikeskukset käytä markkina-asemaansa väärin. Kilpailun rajoittamisesta kärsii viime kädessä taksimatkustaja, joka ei pääse hyötymään monipuolisemmasta palvelutarjonnasta tai pahimmillaan ei saa lainkaan tarvitsemaansa taksia, ministeri Berner sanoo.

Taksiliikennettä koskeva lainsäädäntö on osa liikennepalvelulakia, joka tuli pääosin voimaan viime heinäkuun alussa. Ministeriön mukaan KKV on saanut kanteluita taksivälityskeskusten toiminnasta jo ennen liikennepalvelulain voimaan tuloa, mutta vanhan taksiliikennelain aikaan kilpailuongelmiin puuttuminen ei olisi lisännyt kilpailua markkinoilla.

Juttua täydennetty 5.3.2019 klo 13.10 ja 13.20 KKV:n tiedotteen tiedoilla. 14.00 lisätty Liikenne- ja viestintäministerin kommentit. 15.20

lisätty KKV:n apulaisjohtaja Valtteri Virtasen kommentti.