"Kotihoidon työntekijä kertoi lähtevänsä kauppaan töihin, koska siellä on eettisesti helpompi työskennellä" – Eksoten kotihoidon huono maine haittaa jo rekrytointia

Ammattiliitto SuPer teki viime kesäkuussa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kotihoidosta kantelun ja valvontapyynnön. Työn kuormittavuus on edelleen kotihoidossa kovaa.

Kotimaa
Eksoten kotihoito
Eksote tekee vuosittain 1,5 miljoonaa kotihoidon asiakaskäyntiä.Mikko Savolainen / Yle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki joulukuun alussa työsuojelutarkastuksen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoitoon. Tarkastuksessa tuli ilmi, että kotihoidon työntekijät kärsivät pitkäkestoisesta työn kuormittavuudesta.

Avi antoi aikaa maaliskuun 15. päivään asti hoitaa asiat kuntoon.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer teki kesäkuussa 2018 kantelun ja valvontapyynnön Etelä-Karjalan kotihoidon tilanteesta. Liiton mukaan kotihoito ei täyttänyt lakien ja asetusten vaatimuksia.

Maaliskuun 4. päivänä ammattiliitto SuPerin järjestämässä kotihoidon tilaisuudessa työntekijät kertovat, että ongelmat jatkuvat Eksoten kotihoidossa.

Kotihoidossa työtä on edelleen liian paljon henkilökuntamäärää nähden. Työtahti on liian kireä ja sairauslomat ovat lisääntyneet. Sijaisia on liian vähän, ja vakituista henkilökuntaa on lähtenyt pois. Kuormitus on liian suurta sekä fyysisesti että psyykkisesti.

"Ihan äkkiä emme saa riittävästi väkeä"

Eksote haluaisi palkata lisää väkeä kotihoitoon. Tänä vuonna on tarkoitus palkata 19 työntekijää. Nyt työntekijöitä kotihoidossa on 600.

Aiemmin Eksotesta perusteltiin rekrytoinnin hankaluutta yleisellä hoitajapulalla. Nyt tunnustetaan palkkaamisen vaikeuden liittyvän huonoon maineeseen.

– Meillä on tällä hetkelläkin auki toimia ja budjetissa rahaa palkata ihmisiä, mutta harmillisesti jonkun verran meidän maine kotihoidossa on tullut niin huonoksi, että ihan äkkiä emme saa riittävästi väkeä joka tilanteeseen, tunnustaa johtaja Tuula Karhula Eksoten terveys- ja vanhuspalveluista.

Ammattiliitto allekirjoittaa Eksoten kehnon maineen kotihoidon työnantajana.

– Tiedän, että Eksoten alueella on useita kotihoidon vakituisia työntekijöitä lähtenyt pois. Pitäisi miettiä miksi näin on ja miten heihin vaikutetaan, että heidät saataisiin takaisin kotihoitoon töihin, sanoo asiantuntija Sari Erkkilä ammattiliitto SuPerin kehittämisyksiköstä.

– Yksi pitkänlinjan kotihoidon työntekijä kertoi lähtevänsä kauppaan töihin sen takia, että siellä on eettisesti helpompi työskennellä kuin kotihoidossa, Erkkilä jatkaa.

Eksoten kotihoito
Mikko Savolainen / Yle

Uhkasakko on viimeinen keino

Ammattiliitto Super teki historiansa ensimmäisen kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle nimenomaan Eksoten kotihoidon tilasta. Lisäksi asiasta tehtiin kantelu aluehallintovirastolle.

Tarkastuskäynnillään joulukuussa aluehallintoviraston tarkastaja Anna-Maija Arvassalo huomasi kotihoidon työntekijöiden kärsivän pitkäaikaisesta kuormittavuudesta työssään.

Tammikuussa tehtyyn tarkastuskertomukseen on kirjattu kehotus parantaa epäkohdat maaliskuun puoleenväliin mennessä. Valvontalaki velvoittaa seuraamaan kehotuksen noudattamista.

Kun annettu aikaraja tilanteen parantamiseksi on umpeutunut, tarkastaja menee kuukauden kuluessa uudestaan paikalle tai pyytää kirjallisia selvityksiä tilanteen korjaamisesta.

– Jos tilanne ei ole muuttunut, silloin asia lähtee työsuojeluviranomaisen käsittelyyn. Siitä seuraa työnantajan kuuleminen. Äärimmäinen keino on uhkasakko, sanoo tarkastaja Arvassalo työsuojelun vastuualueelta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Arvassalo kertoo, että uhkasakon suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Mainetta pitää parantaa työvoiman löytymiseksi

SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä kiittelee parantunutta keskustelukulttuuria Eksoten kotihoidossa. Työntekijät uskaltavat paremmin kertoa epäkohdista esimiehilleen. Saman on huomannut terveys- ja vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula Eksotesta.

– Keskustelukulttuuri on parantunut ja meillä kaikilla on sama tilannekuva asiasta.

Avoimuus on se, jolla Eksoten kotihoidon mainetta yritetään parantaa työntekijöiden saamiseksi.

– Haluamme vaalia parantunutta keskustelukulttuuria, että kaikista hankalista asioista voi puhua ja esimiehet ottavat puheet vakavasti, sanoo Karhula.

Eksotessa uskotaan, että muutamassa päivässä kotihoidon tilannetta voidaan vielä parantaa.

– Kymmenessä päivässä yksittäisten työntekijöiden työpäivän kulkua voidaan parantaa. Ja kyllä me löydämme uusia työntekijöitäkin jo siinä ajassa, Karhula kertoo.