KKV: Kuluttajan on vaikea vertailla vapaaehtoisia sairauskuluvakuutuksia

Erot ovat suuria ja sairauskuluvakuutus usein kytketään muihin vakuutuksiin.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Kyynärsauvoihin nojaava nainen odottaa metroa.
Henrietta Hassinen / Yle

Aikuisten vapaaehtoisten sairauskuluvakuutusten välillä on suuria eroja, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (siirryt toiseen palveluun). Viraston tekemän selvityksen mukaan eri yhtiöiden vakuutuksia on myös vaikea vertailla.

KKV kertoo, että sairauskuluvakuutuksen saaminen edellyttää usein koti- tai tapaturmavakuutusta samasta vakuutusyhtiöstä. Virasto pitää kytköksiä haitallisina kuluttajille. Lisäksi kytkökset vaikuttavat kielteisesti vakuutusyhtiöiden väliseen kilpailuun.

Vakuutusyhtiöillä on lakiin perustuva velvollisuus kertoa olennaiset tiedot vakuutuksista. KKV:n mukaan vakuutusten vertailu on kuitenkin hankalaa, koska vakuutusehdot on usein kirjoitettu niin moniselitteisesti, että kuluttaja ei ymmärrä niiden sisältöä tai tulkitsee ne eri tavalla kuin vakuutusyhtiö.

KKV arvioi, että vakuutusta harkitseva kuluttaja tarvitsee puolueetonta tietoa siitä, minkälainen vakuutus on hänelle paras kustannuksiltaan ja korvausehdoiltaan. Virasto esittää, että tällaista asiantuntijatietoa voisivat tarjota sairauskuluvakuutuksiin erikoistuneet vakuutusmeklarit.

Sairauskuluvakuutuksen saaminen riippuu vakuutuksenottajan iästä ja sairauksista. Ikääntyvien määrän lisääntyessä yhä useampi kansalainen ei saa sairauskuluvakuutusta.

KKV ehdottaa, että vakuutusyhtiöt ottaisivat ikääntyvien tarpeet huomioon kehittämällä heille sopivia vakuutuksia.