Kierrätys toimii Etelä-Karjalassa: Kotitalouksien jätettä ei mennyt lainkaan kaatopaikalle

Jätehuoltoyhtiö on toimittanut yhdyskuntajätteet pääasiassa materiaali- tai energiahyötykäyttöön.

yhdyskuntajäte
Biojätettä jätteenkäsittelylaitoksella.
YLE Etelä-Karjala

Kaikki Etelä-Karjalan Jätehuollon viime vuonna vastaanottama kotitalouksien yhdyskuntajäte kierrätettiin.

Yhdyskuntajätteestä 53 prosenttia hyödynnettiin materiaalina ja 45 prosenttia toimitettiin energiahyötykäyttöön.

Niihin kuuluvat muun muassa kompostointilaitoksella käsitellyt biojätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteet sekä ekopisteiltä ja asuinkiinteistöiltä kerätyt hyötyjätteet sekä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa ja Hyödyksi-asemilla vastaanotettu energiajäte.

Jäljelle jääneisiin kahteen prosenttiin kuuluvat muun muassa tuottajavastuun alaiset sähkölaitteet ja kotitalouksien vaaralliset jätteet.