HUS:in johtajaylilääkäri määräsi, ettei naispareille anneta hedelmöityshoitoja – linjaus todettiin hallinto-oikeudessa syrjiväksi

Johtajaylilääkäri oli antanut toukokuussa 2015 määräyksen, jonka mukaan julkisella puolella hoidetaan vain lääketieteellisistä syistä johtuvaa lapsettomuutta.

hedelmöityshoito
Näytepurkki.
Toni Pitkänen / Yle

HUS:n johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven määräys antaa hedelmöityshoitoja vain heteropareille oli naispareja syrjivä, Helsingin hallinto-oikeus linjaa tuoreessa päätöksessään (siirryt toiseen palveluun). Hallinto-oikeus pohti asiaa johtajaylilääkärin valituksen takia.

Johtajaylilääkäri antoi toukokuussa 2015 määräyksen, jonka mukaan julkisella puolella hoidetaan vain lääketieteellisistä syistä johtuvaa lapsettomuutta. Saman määräyksen allekirjoittivat Suomen viiden yliopistosairaalan johtajaylilääkärit.

Määräyksen mukaan ei ole lääketieteellisesti perusteltua antaa hedelmöityshoitoa naispareille, ja naisparit oli sillä perusteella suljettu pois hedelmöityshoitojen piiristä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi joulukuussa 2016, että johtajaylilääkärin antama määräys oli naispareja syrjivä heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella. Lautakunta kielsi johtajaylilääkäriä jatkamasta syrjintää ja katsoi hänen laiminlyöneen velvollisuutensa edistää yhdenvertaisuutta.

Määräyksiään lautakunta tehosti 30 000 euron uhkasakolla. Johtajaylilääkärit vastasivat uhkasakkoon kieltämällä syrjineensä naispareja.

Lautakunta sai kieltää johtajaylilääkäriä jatkamasta syrjintää

Helsingin hallinto-oikeus on tuoreessa päätöksessään syrjinnän suhteen samoilla linjoilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan kanssa aiemman arvion kanssa. Johtajaylilääkärin antama määräys on myös hallinto-oikeuden mielestä naispareja heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella syrjivä. Näin ollen lautakunta sai hallinto-oikeuden mukaan kieltää johtajaylilääkäriä jatkamasta syrjintää.

Hallinto-oikeus katsoo kuitenkin, että yhdenvertaisuuslaissa viranomaisille säädetty velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ei koskenut johtajaylilääkäriä, sillä hän on viranhaltija eikä lainkohdassa tarkoitettu viranomainen.

Siksi hallinto-oikeus kumosi päätöksen siltä osin kuin lautakunta oli velvoittanut hänet ryhtymään yhdenvertaisuuslain mukaisiin toimenpiteisiin. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen myös johtajaylilääkärille asetetun uhkasakon osalta, koska lautakunta oli asettanut yhden yhteisen uhkasakon kahdelle laadullisesti toisistaan poikkeavalle itsenäiselle päävelvoitteelle.

Hallinto-oikeus totesi, että lautakunta ei ollut päätöksellään ottanut, eikä toimivaltansa rajoissa ollut voinutkaan ottaa kantaa siihen, kuuluvatko luovutetuilla sukusoluilla annettavat hedelmöityshoidot julkisen sektorin palveluvalikoimaan.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

HUS: Hallinto-oikeuden päätöksessä kyse julkisen terveydenhuollon rajoista

HUS:n mukaan Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskee HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärveä.

– Tutustumme päätökseen ja sen perusteluihin rauhassa. Tässä on kyse ennen kaikkea siitä, kuka päättää Suomen terveydenhuollon uusista tehtävistä ja mitä julkisilla verorahoilla tehdään, Mäkijärvi toteaa tiedotteessa.

Mäkijärven mukaan HUS päätti viedä asian hallinto-oikeuteen, koska lääkärit halusivat tietää, kuka palveluvalikoiman rajoista päättää.

– Tällä hetkellä suomalaisissa julkisissa sairaaloissa hoito annetaan sairaille ja oireileville lääketieteellisin perustein. Sairaanhoidossa on yhtenäiset valtakunnalliset STM:n vahvistamat kriteerit. Rahoitus palveluille myönnetään noiden kriteerien mukaan. Kun tulee uusia tehtäviä, tarvitaan niille myös resurssit, Mäkijärvi sanoo.

STM ja Valvira ovat samaa mieltä hallinto-oikeuden kanssa

Erikoisen HUS:n linjauksesta tekee se, että viranomaiset ovat jo pitkään huomautelleet samasta asiasta. Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti syksyllä 2014 hedelmöityshoidon yhtenäiset perusteet siten, että eri ryhmät olisivat yhdenvertaisessa asemassa.

STM:n mukaan vain lääketieteelliset syyt voivat olla este hedelmöityshoitojen antamiselle, eikä hoidon antamisessa ei saa syrjiä eri ryhmiä.

Myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on aiemmin todennut olevan vastoin säädöksiä, jos hoitoja annetaan vain avio- ja avopareille.

Lue lisää:

Naisparien syrjimisestä hedelmöityshoidoissa uhkasakko

Johtajaylilääkärit kieltävät syrjineensä naispareja hedelmöityshoidoissa: Sama hoitolinjaus koskee myös heteropareja