Ylen kysely: Valtaosa Mustasaaren valtuutetuista aikoo kuunnella kansanäänestyksen lopputulosta

Kyselyyn vastanneista 21 kannattaa ja 17 vastustaa Vaasan ja Mustasaaren yhdistymistä.

kansanäänestykset
Mustasaarelaiset äänestivät kuntaliitoksesta Vaasan kanssa sunnuntaina 17.3.2019.
Neuvoa antava kansanäänestys on viimeksi järjestetty 17.3. 2019 Mustasaaressa.Jarkko Heikkinen/Yle

Suurin osa Mustasaaren valtuutetuista aikoo päättää kantansa Vaasa-Mustasaari-kuntaliitokseen kansanäänestyksen perusteella.

Yle Österbotten kysyi kaikilta valtuutetuilta, aikovatko he kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta. Valtuutettuja on Mustasaaressa 43 ja 39 heistä vastasi kyselyyn. Kolmea valtuutettua ei tavoitettu. Yksi valtuutettu ei halunnut vastata kysymyksiin lainkaan ja yksi valtuutettu ei ottanut kantaa kuntaliitokseen.

Valtuutetuista 12 vastasi noudattavansa tulevan kansanäänestyksen tulosta. Seitsemäntoista valtuutettua sanoo äänestystuloksen noudattamisen riippuvan äänestysprosentista ja tuloksen selkeydestä. Toisin sanoen, jos kuntalaiset äänestävät vilkkaasti ja lopputulos on selvästi puolesta tai vastaan, noudattaisi valtuutettu kansanäänestyksen suuntaa. Kymmenen kyselyyn vastannutta valtuutettua aikoo pysyä omassa kannassaan äänestystuloksesta huolimatta.

Samassa kyselyssä tiedusteltiin myös valtuutettujen kantaa suunniteltuun kuntaliitokseen. Vastanneista 21 kannattaa ja 17 vastustaa Vaasan ja Mustasaaren yhdistymistä.

Valtaosa heistä, jotka aikovat pysyä kannassaan kansanäänestyksen tuloksesta huolimatta, kannattavat kuntaliitosta. Vastustajien enemmistö puolestaan aikoo noudattaa kansanäänestyksen tulosta.

Mustasaaressa järjestetään Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitoksesta suuntaa antava kansanäänestys sunnuntaina 17.3. Sitä ennen kuntalaiset voivat antaa äänensä kirjeitse. Molempien mahdollisten liitoskuntien valtuustot päättävät yhdistymisestä kokouksissaan 2. huhtikuuta ja mahdollinen kuntaliitos toteutuisi 2020.

Lue Yle Österbottenin jutusta, miten valtuutetut vastasivat: Inför folkomröstningen i Korsholm – flera politiker har redan bestämt sig men de flesta lovar lyssna på folket