Sotungin vanhan kaatopaikan alue muutetaan viheralueeksi

Todennäköisesti tänä vuonna alkava kunnostustyö kestää enintään kolme vuotta.

kaatopaikat
Läheltä
Yle

Sotungin vanhan kaatopaikan kunnostaminen alkanee tämän vuoden aikana. 1960-luvun alusta 80-luvun alkuun kaatopaikkana toiminut, noin kolmen hehtaarin suoalue aiotaan maisemoida viheralueeksi.

Kunnostustyö arvioidaan kestävän kahdesta kolmeen vuotta. Kaatopaikka kunnostetaan rakentamalla jätetäytön päälle pintaeristysrakenteet. Alueelle tehdään myös kaatopaikkakaasun ja kaatopaikkaveden keräysrakenteet.