Espoossa turvataan liito-oravien Länsiväylän ylitys

Nöykkiössä aiotaan suojata kaavalla alue, joka on ainoa todennettu Länsiväylän ylittävä liito-oravien reitti.

liito-orava
Läheltä
Yle

Nöykkiössä Länsiväylän varrella sijaitsevaa liike- ja toimisto tontiksi kaavoitettua korttelialuetta esitetään muutettavaksi suojaviheralueeksi.

Muutosta perustellaan sillä, että runsaspuustoinen kaupungin omistama rakentamaton tontti on liito-oravien kannalta merkittävä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukaan alueen läpi kulkee tällä hetkellä ainoa todennettu Länsiväylän yli kulkeva liito-oravayhteys.

Tontti sijaitsee liito-oravien ydinalueella, missä on runsaasti lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.