"Toivotimme lapset tervetulleiksi" – Perheille lähetetty, ilmaista päivähoitoa mainostanut kirje olikin yllättävän tehokas

5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on saatu hyviä tuloksia. Varhaiskasvatuskokeilu laajenee ensi kesänä.

varhaiskasvatus
Lankilan päiväkodin lapset katselevat tablettia.
Juulia Tillaeus / Yle

Maksuttomuus näyttää lisänneen viisivuotiaiden osallistumista päivähoitoon. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen mukaan viisivuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa on kokeilukunnissa noussut 5,4 prosenttiyksikköä. Vertailukunnissa kasvu oli 2,9 prosenttiyksikköä.

Viisivuotiaat ovat saaneet ilmaista varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa 19 kunnassa viime syksystä lähtien.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen suosio on päässyt paikoin jopa yllättämään. Esimerkiksi Kotkan päiväkoteihin se on tuonut kymmeniä lapsia. Nyt varhaiskasvatukseen osallistuu yli 400 viisivuotiasta eli noin 95 prosenttia ikäluokasta. Kasvua on tullut noin kymmenen prosenttiyksikköä.

– Ihmettelimme, että pääsimme näin hyvään lopputulokseen. Lähetimme perheille kirjeet, joissa toivotimme lapset tervetulleiksi. Tiedotimme maksuttomuudesta myös neuvoloiden kautta, kertoo Kotkan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen.

Kaupunki houkutteli päiväkoteihin esimerkiksi vieraskielisten perheiden lapsia. Liukkonen toivoi jo kokeilun alussa, että vieraskieliset lapset tulisivat päiväkotiin tai perhepäivähoitoon viimeistään viisivuotiaina, jotta he pääsisivät säännöllisesti oppimaan kieltä.

– Se on sosiaalisten valmiuksien kannalta tärkeää. Vasta esiopetukseen tulevien kohdalla vuosi käy liian lyhyeksi oppia tietynlaisia oppimisen edellytyksiä ja taitoja.

Lisää tuloksia kesällä

Koulutuksen arviointikeskuksen mukaan kokeilun ensimmäiset tulokset näyttävät siltä, että maksuttomuudella voidaan saavuttaa kokeilulle asetettuja tavoitteita ainakin viisivuotiaiden osallistumisasteen osalta.

– Huomionarvoista on kuitenkin se, että kokeiluun hakeutuneiden kuntien joukko on valikoitunut. Osallistumisaste oli kokeilukunnissa jo lähtökohtaisesti korkeampi ja voidaan olettaa, että kokeiluun on lähtenyt mukaan varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisestä kiinnostuneita kuntia, toteavat arviointiasiantuntija Anna Siippainen ja arviointineuvos Laura Repo Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tiedotteessa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus julkaisee kaikki tulokset kesän ja alkusyksyn aikana. Silloin tarkastellaan osallistumisasteen lisäksi muun muassa vanhempien lastenhoitoratkaisujen perusteluja sekä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja pedagogiikkaan liittyviä seikkoja.

Alle viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu
Kartalla kunnat, joissa on kokeiltu viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta. Kokeilun toisessa vaiheessa mukaan tulivat Espoo, Halsua, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Lahti, Laitila, Loviisa, Pirkkala, Rusko, Tammela ja Toivakka. Kokeilusta vetäytyvät pois Forssa, Iisalmi, Liperi ja Taivassalo.Yle Uutisgrafiikka

Kokeilu laajenee

Maksuttoman varhaiskasvatuksen aloittaa elokuussa 12 uutta kuntaa. Samalla kokeilun piirissä olleista kunnista vetäytyy pois neljä kuntaa.

Kaikki kokeiluun määräajassa hakeneet kunnat hyväksyttiin mukaan seuraavalle kaudelle. Silloin lähes 18 600 viisivuotiasta pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Määrä vastaa noin kolmasosaa kaikista viisivuotiaista.

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi viime elokuussa 19 kunnassa. Kokeilun piirissä on nyt ollut noin 12 400 viisivuotiaista lasta.

Valtio korvaa kunnille ensi syksystä lähtien 40 prosenttia menetetyistä päivähoitomaksuista, mikä on kaksinkertainen määrä nykyiseen kokeilukauteen verrattuna.

Kokeilussa kehitetään viisivuotiaiden varhaiskasvatusta ja kokeillaan uusia malleja, jotta esiopetus voitaisiin laajentaa kaksivuotiseksi ja aloitettaisiin jo viisivuotiaana.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on itsenäinen koulutuksen arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä.