Oikeudessa taisteltiin viisi vuotta 100 eurosta: "Kyse oli periaatteesta"

Asukas vaati korvauksia kahden vuorokauden mittaisesta sähkökatkosta, mutta vasta korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian lopullisesti hänen hyväkseen. Verkkoyhtiön mielestä ratkaisulla voi olla vaikutuksia koko alan kannalta.

sähkökatkot
Lunta sähkölinjan päällä.
Esa Huuhko / Yle

Missä tilanteessa sähköyhtiö voi välttyä maksamasta korvauksia pitkäksi venyneestä sähkökatkosta? Tätä kysymystä on ratkottu eri oikeusasteissa lähes viiden vuoden ajan.

Tapaus sai alkunsa toukokuussa 2014, kun Kotkan edustalla sijaitsevassa Vassaaressa sähköt menivät poikki. Sähkökatko kesti yli kaksi vuorokautta ja paikallinen asukas vaati vakiokorvauksia katkoksen aiheuttamasta haitasta. Korvauksen suuruus oli runsaat sata euroa.

Sähköverkkoyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta, ja asukas vei asian Energiaviraston ratkaistavaksi. Energiavirasto asettui asukkaan puolelle, ja samoin teki myös markkinaoikeus.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy vei tapauksen lopulta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, joka torstaina hylkäsi yhtiön valituksen.

Periaatteellinen kysymys

Sadan euron korvaussummasta vääntäminen voi vaikuttaa yliampuvalta. Kymenlaakson Sähköverkon toimitusjohtajan Raimo Härmän mukaan se ei ollut kuitenkaan oleellista.

– Se oli enemmän periaatteellinen ja koko alan kannalta tärkeä kysymys. Meitä rangaistaan, vaikka joku muu oli huolimattomuuttaan vaurioittanut sähköverkkoamme. Ja korjasimme kaapelin vielä hyvin nopeasti, sanoo Härmä.

Sähkökatkos johtui merikaapelin vaurioitumisesta Kotkan Kuusisen ja Kuutsalon välillä. Kaapelin vaurioituminen johtui puolestaan ulkopuolisen rakennusurakoitsijan tekemästä virheestä ruoppaustöiden yhteydessä. Koska vika ei ollut yhtiön oma syy, ei yhtiö ollut mielestään velvollinen maksamaan korvauksia.

KHO:n mukaan merikaapelin vaurioitumisessa oli kyse harvinaisesta, mutta ei poikkeuksellisesta tapauksesta. Tämän vuoksi yhtiön olisi pitänyt pystyä varautumaan tilanteeseen eikä perusteita korvausvastuusta vapautumisesta ollut.

KHO:n mielestä varautumisen olisi pitänyt parempi myös siksi, että yhtiöllä oli jo ennestään paljon merikaapeleita alueella. Yhtiö laski, että varayhteyden rakentaminen olisi tullut maksamaan sille 1,3 miljoonaa euroa.

Korvaus myös muille alueen asukkaille

Valituksen tehneen asiakkaan lisäksi oikeutettuja korvauksiin ovat myös muut alueen asukkaat, joita on noin tuhat. Kymenlaakson Sähköverkon mukaan korvaussumma on yhteensä noin 40 000 euroa.

Asiakkaalla on oikeus saada vakiokorvauksia sähkönjakelun häiriöistä. Summa riippuu häiriön kestosta, asuinpaikasta ja asiakkaan vuotuisesta siirtopalvelumaksusta. Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Sähkömarkkinoihin liittyviä asioita ratkotaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa melko harvoin. Esimerkiksi vuonna 2017 tällaisista tapauksista annettiin vain yksi ratkaisu.