1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiedustelulaki

Perustuslakivaliokunta tukee Kimmo Hakosta uudeksi tiedusteluvalvontavaltuutetuksi

Hallitus nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun viiden vuoden määräajaksi.

Kimmo Hakonen Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Eduskunnan perustuslakivaliokunta esittää hallitukselle, että Suomen ensimmäiseksi tiedusteluvalvontavaltuutetuksi nimitettäisiin oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) mukaan perustuslakivaliokunta tukee Hakosen nimittämistä yksimielisesti.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun viran perustaminen liittyy tiedustelulakien uudistamiseen. Samassa yhteydessä eduskuntaan päätettiin perustaa uusi tiedusteluvalvontavaliokunta, joka antaa jatkossa suositukset myös tiedusteluvalvontavaltuutetun valinnassa.

Oikeustieteen tohtori Kimmo Hakonen toimii tällä hetkellä apulaisoikeuskanslerin sijaisena.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaa haki yhteensä yhdeksän henkilöä.