Erikoissairaanhoidon ulkoistaminen etenee Savonlinnassa – päätöksiä toteutustavasta on luvassa kesään mennessä

Kilpailutus tehdään kevään aikana, ja päätöksiä on mahdollista saada kesään mennessä.

Savonlinna
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen
Kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo Sosterin valmistautuvan ulkoistamaan koko erikoissairaanhoitonsa.Kati Rantala / Yle

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin valtuusto on siunannut päätöksen erikoissairaanhoidon ulkoistamisvalmistelujen aloittamisesta. Kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo Sosterin valmistautuvan ulkoistamaan koko erikoissairaanhoitonsa.

Ulkoistamisen toteutustapa on vielä auki. Kilpailuttamalla valitaan toimija, jolle erikoissairaanhoito ulkoistetaan tai jonka kanssa Sosteri perustaa yhteisyhtiön. Nousiainen arvioi ulkoistamisen vuosikustannuksiksi noin 40–50 miljoonaa euroa.

Tavoitteena turvata keskussairaalapalvelujen säilyminen

Ulkoistamisen tarkoituksena on turvata Savonlinnan keskussairaalan toiminta ja erikoissairaanhoidon palvelujen ja päivystyksen säilyminen Savonlinnassa.

Erikoissairaanhoidon säilyminen Savonlinnassa on tärkeää seudun elinvoimalle.

– Meillä on erikoissairaanhoidossa noin 500 työpaikkaa. Kun lasketaan mukaan työntekijöiden perheet, niin se tekee yhteensä noin 1 500 ihmistä, Nousiainen arvioi nostaen esiin verotulojen ja ostovoiman merkityksen.

Sote-uudistuksen kohtalo ei vaikuta ulkoistamisjärjestelyihin

Erikoissairaanhoidon ulkoistaminen ei riipu sote-uudistuksen kohtalosta. Nousiainen sanoo Sosterin vievän ulkoistamisprosessia eteenpäin, vaikka sote-uudistus ei toteutuisikaan.

– Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tulee varmasti tavalla tai toisella jatkumaan. Tässä varaudutaan näihin tuleviin ratkaisuihin, olivatpa ne mitä hyvänsä.

Etelä-Savo on Lapin lisäksi toinen Suomen maakunnista, joissa toimii tällä hetkellä kaksi sairaanhoitopiiriä. Nousiaisen mielestä Sosteri hakee perusrakenteeltaan samankaltaista ratkaisua kuin Meri-Lapissa. Kemissä perustettiin yhteisyhtiö, jossa Mehiläinen on viidentoista vuoden sopimuksella palveluntuottajana.

Nousiainen sanoo tekonivelsairaala Coxan kanssa syksyllä tehdyn aiesopimuksen olevan edelleen voimassa. Kilpailutuksessa on mahdollista käydä prosessia läpi Coxan kanssa.

– Tekonivelten osalta on mahdollista, että operaattori tekee siitä tarjouksen tai että operaattori ja Coxa ovat yhteistyössä, Nousiainen tarkentaa.