Miksi taksien hinnat ovat nousseet, eikö kilpailu toimi? Näin ministeriö vastaa

Liikenneministeriö arvioi taksikilpailun lisääntyneen. Kilpailuvirasto ottaa taksialan tehotarkkailuun.

taksiliikenne
Taksiautoja pysäkillä.
AOP

Liikenne- ja viestintäministeriö on kommentoinut taksialalla heinäkuussa tapahtuneen kilpailun vapautumisen jälkeen havaittuja muutoksia.

Tilastokeskuksen ylläpitämän taksimatkojen hintaindeksin mukaan hinnat ovat viime kuukausina nousseet. Helsingin Sanomat uutisoi (siirryt toiseen palveluun) hintatiedoista keskiviikkona.

Taksimatkojen hinnat ovat koko maassa pysyneet pääosin ennallaan, mutta nousseet Uudellamaalla 14 prosenttia viime kesäkuuhun verrattuna.

Mikä taksimatkojen hintoja on nostanut ja onko osasyy tilastoinnissa?

Ministeriö katsoo tilastossa näkyvän hintojen nousun johtuvan osin siitä, että hintaseuranta tehdään isojen, markkinoilla jo olleiden taksiyritysten tarjoamista matkoista.

– Tarjolle on voinut tulla myös edullisempia ja esimerkiksi kiinteähintaisia palveluja, mutta tätä ei välttämättä havaita Tilastokeskuksen hintaseurannassa, ministeriö kommentoi tiedotteellaan (siirryt toiseen palveluun).

Pääkaupunkiseudulla toimii useita uusia taksitoimijoita, joiden hinnat poikkeavat perinteisten suurten toimijoiden hinnoista.

Uudellamaalla toimivat suuret taksitoimijat Lähitaksi ja Taksi Helsinki muuttivat syksyllä hinnoitteluaan siten, että hinta muodostuu sekä kilometrien että kokonaismatka-aikaan menneiden minuuttien mukaan. Yle kertoi lokakuussa, että tämä nostaa varsinkin ruuhka-aikoina tehtävien taksimatkojen hintaa.

Taksialan hintakilpailua käytiin läpi myös Ylen analyysissä tammikuussa. Maakuntien keskuskaupungeissa on ollut uudistuksen jälkeen hyvin suurelta osin käytössä sama hinnoittelu kuin ennen taksiuudistusta.

Poikkeuksen vanhaan hinnoittelumalliin tekivät tammikuussa lähinnä pääkaupunkiseutu, Lahti ja Kymenlaakso. Hintakilpailua oli havaittavissa lähinnä pääkaupunkiseudulla. Sitä hidastaa muun muassa se, että kuluttajat tilaavat yleensä taksin puhelimella samasta numerosta kuin aina ennenkin.

Mistä hintamuutokset johtuvat?

Ministeriö toteaa, että enimmäishintasääntelystä luopuminen mahdollistaa hintojen nousemisen.

– On tyypillistä, että aluksi esiintyy hintavaihtelua, kun yrittäjät uudistavat toimintatapojaan ja uusia yrittäjiä tulee markkinoille. Myös kuluttajat kokeilevat markkinoille tulevia uusia taksipalveluja, liikenneministeriö kirjoittaa.

Korkeampien hintojen taustalla voi olla myös taksiliikenteen tuotantokustannusten nousu. Ministeriö kuitenkin katsoo, että tämä ei selitä hintojen nousua kaikilta osin.

– Jos markkinoilla on kilpailulain vastaista toimintaa, voi se vaikuttaa palvelujen hintoihin. Siksi on tärkeää, että valvova viranomainen puuttuu tilanteeseen ja selvittää taksimarkkinoiden toimivuutta. Näin KKV (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) on tehnyt ottaessaan taksimarkkinan tehotarkkailuun, ministeriö kommentoi.

Ministeriö muistuttaa, että myös vanhan sääntelyn aikana säänneltyjä hintoja olisi nostettu, sillä taksien enimmäishintoihin tehtiin tarkistuksia tuotantokustannusten nousun mukaisesti. Esimerkiksi kesällä 2016 ja kesällä 2014 taksimatkojen hintoja nostettiin 1,2 prosenttia. Kesällä 2010 enimmäishintaa nostettiin 4,1 prosenttia.

Onko taksialan kilpailu lisääntynyt?

Ministeriö pitää todennäköisenä, että kilpailua on tullut heinäkuun alun jälkeen lisää. Uudistusta se pitää edelleen tarpeellisena, sillä aiemmin esimerkiksi maaseudulle ei löytynyt usein uusia taksiyrittäjiä.

– Liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt yli 3 500 uutta taksilupaa. Lain voimaantulon jälkeen virasto on myöntänyt myös yli 4 000 uutta taksinkuljettajan ajolupaa.

Ministeriöstä korostetaan, että markkinoiden avautuessa taksialan toimijat ovat uudenlaisen tilanteen edessä ja toimintatavat vasta muotoutuvat. Pitkän aikavälin vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida, kun muutoksesta on kulunut vasta noin kahdeksan kuukautta.

Lue myös

Jäitkö ilman Kela -taksia? Tässä mahdollinen syy: KKV epäilee kiellettyjä kilpailunrajoituksia

Analyysi: Hintakisa vaisua, mökiltä kaupunkiin pääsee yhä – näin taksialalla menee jättiuudistuksen jälkeen