Jalava-hoivakodin johtaja nimitti yksikön laatuvastaavaksi sukulaisensa, jolla ei ole alan koulutusta

Työntekijämäärä on korjattu tarkastuksen jälkeen, Attendo kertoo selvityksessään.

vanhustenhoito
Attendo-kyltti
Lehtikuva

Attendon Jalava-hoivakodissa toimi laatuvastaavana henkilö, jolla ei ollut hoiva-alan koulutusta. Henkilö oli Joroisissa Etelä-Savossa sijaitsevan hoivakodin silloisen johtajan sukulainen, jonka johtaja oli itse nimittänyt tehtävään.

Attendo kertoi asiasta vastauksessaan, jonka antoi 22. helmikuuta Itä-Suomen aluehallintoviraston (avi) selvityspyyntöön Jalavan tilanteesta. Avi teki selvityspyynnön havaittuaan hoivakodin toiminnassa puutteita.

Vastauksen mukaan yritys nimeää yksikön uudeksi laatuvastaavaksi hoiva-alan koulutuksen saaneen henkilön. Attendo on myös vaihtanut hoivakodin johtajan, mistä on aiemmin kerrottu julkisuudessa.

Uusi laatuvastaava nimetään lähiaikoina

Attendon viestintäpäällikön Ilona Sammaljärven mukaan Jalavaan ei ole vielä nimetty uutta laatuvastaavaa. Kyseessä on Attendon oma ammattinimike, johon ei rekrytoida erillistä henkilöä, vaan hänet valitaan kunkin yksikön hoitohenkilökunnan keskuudesta.

– Tyypillisesti laatuvastaavat eli laatukoordinaattorit ovat lähihoitajia tai sairaanhoitajia, joiden tehtävänä on tukea yksikön johtajaa laatuun liittyvissä asioissa. He esimerkiksi tekevät laatutyötä tutuksi yksiköissä ja kannustavat tuomaan hyviä käytänteitä esiin. Se on kannustava ja esimiestä tukeva rooli, Sammaljärvi sanoo STT:lle.

Jalavan uusi laatuvastaava nimetään Sammaljärven mukaan lähiaikoina. Entinen laatukoordinaattori jatkaa työtä yksikössä muissa tehtävissä, joihin ei vaadita sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

Sammaljärven mukaan ei ole tiedossa, että Attendon muissa yksiköissä työskentelisi laatuvastaavia, joilla ei olisi hoitajataustaa.

Jalava parantanut henkilökunnan riittävyyttä

Jalava-hoitokodin toiminta nousi julkisuuteen helmikuun puolivälissä avin tekemän tarkastuksen myötä. Tarkastuksen jälkeen joka vuorossa on työskennellyt riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa, Attendo kertoi vastauksessaan.

Jalava on huhtikuussa 2018 avattu asumisyksikkö, jossa on 50 hoivapaikkaa.