Kysely suomalaisille: Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan toimittava näkyvästi sekä Suomessa että maailmalla

Henkistä väkivaltaa pidetään yhtä vakavana kuin fyysistä.

naisiin kohdistuva väkivalta
naisen käsi sanoo stop
Suomalaiset ovat lähes yksimielisiä siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin.AOP

Kolme neljästä suomalaisesta ajattelee, että Suomen pitää tukea naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä näkyvästi maailmalla. Yksimielisiä ollaan siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin. Kolmannes suomalaismiehistä kuitenkin uskoo, että väkivalta voi joskus olla naisen oma vika.

Kolme neljästä suomalaisesta on sitä mieltä, että Suomen pitää tukea näkyvästi kaikkialla maailmassa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. Lähes yhdeksän kymmenestä puolestaan pitää tärkeänä, että Suomi pyrkii parantamaan naisten asemaa kehittyvissä maissa. Tämä selviää Solidaarisuus-järjestön teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä ja asenteita liittyen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Suomalaiset ovat lähes yksimielisiä siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin. Henkistä väkivaltaa pidetään myös yhtä vakavana kuin fyysistä.

– On ilahduttavaa huomata, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle kansainväliselle työlle on suomalaisten laaja tuki. Haluamme muistuttaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin, tapahtuipa se sitten Suomessa tai muualla maailmassa ja tästä suomalaiset näyttävät olevan kyselytulosten mukaan kanssamme samaa mieltä, sanoo Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta.

Kyselyn mukaan vain viisi prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen ei tule puuttua sellaisiin väkivallan muotoihin, jotka perustuvat traditioihin ja kulttuuriin, kuten esimerkiksi naisten sukuelinten silpominen. Yli puolet vastaajista on puolestaan sitä mieltä, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön tulee Suomessa ohjata enemmän julkisia varoja.

Nuorilla ja miehillä keskimäärin kovimmat arvot ja asenteet

Neljä viidestä suomalaisesta ajattelee Suomen olevan turvallinen maa naisille. Joka kolmas suomalaismies puolestaan ajattelee, että naisen kohtaama väkivalta voi joskus olla naisen oma vika. Kaikista suomalaisista näin uskoo noin joka neljäs.

Kysely nostaa esille myös eroja eri ikäryhmien asenteissa ja arvoissa. Alle 30-vuotiaat vastaajat suhtautuvat kriittisimmin siihen, että julkisia varoja allokoidaan kansainväliseen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Alle puolet nuorista pitää tärkeänä, että Suomi parantaa näkyvästi naisten asemaa ja toimii väkivallattomuuden puolesta kehittyvissä maissa.

– On huolestuttavaa, että vähiten solidaarisuutta ja väkivallan tuomitsemista löytyy juuri nuorimmasta vastaajaryhmästä. Se, että kolmannes suomalaismiehistä pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa joissain tilanteissa naisen omana vikana tarkoittaa, että olemme vielä valitettavan kaukana väkivallan nollatoleranssista, Väkiparta sanoo.

Tutkimuksen toteutti TNS Kantar. Kyselyyn vastasi 1 061 henkilöä ympäri Suomen viime joulukuun aikana.