Ympäristöministeriö perustaa Lappiin 146 uutta luonnonsuojelualuetta – mukana soita, lehtoja ja arvokkaita maisemia

Perustettavat valtion maiden luonnonsuojelualueet ovat pinta-alaltaan pienehköjä ja ovat jo jonkinlaisen suojelumerkinnän alaisia.

luonnonsuojelualueet
Kosteikko suojelualueella.
Valtion maiden luonnonsuojelualueiksi aiotaan ottaa muun muassa lehtojensuojelualueina jo suojeltuja paikkoja. Kuva on Tervolan Kätkävaaran lehtoalueelta, joka ei ole nyt perustettavien suojelualueiden joukossa vaan suojeltu jo aiemmin.Riikka Rautiainen/ Yle

Ympäristöministeriö on perustamassa Länsi-Lappiin 146 valtion maiden luonnonsuojelualuetta. Suojelualueet sijaitsevat muun muassa arvokkailla suo- tai lehtokohteilla, sekä maisema-alueilla.

Luonnonsuojelualueita ollaan perustamassa (siirryt toiseen palveluun) muun muassa Aavasaksan kruununpuiston ja Miekojärven arvokkaille maisema-alueille, Pellon Jaipaljukkaan, Tervolan Louevaaran vanhaan metsään, sekä esimerkiksi Keminmaan Kirvesaavan ja Elijärvenviian suoalueille.

Uusia alueita ei olla ottamassa suojeluun, vaan nyt perustettavilla luonnonsuojelualueilla on jo ennestään jokin suojelumerkintä. Ne kuuluvat esimerkiksi Natura-alueisiin, lehtojensuojelu- tai soidensuojelualueisiin tai esimerkiksi Metso-ohjelmaan.

Luonnonsuojelualueen perustaminen ei estä alueen käyttöä esimerkiksi virkistysalueena. Liikkuminen jokamiehenoikeudella on sallittua, mutta esimerkiksi kalastus ja metsästys vaativat luvan Metsähallitukselta.

Alueet ovat pinta-alaltaan enimmäkseen pieniä, muutaman sadan hehtaarin alueita. Suurin alue, Suuripää Keminmaan ja Tervolan rajalla, on kooltaan noin 4000 hehtaaria. Alueet omistaa valtio ja niitä hallinnoi Metsähallitus.

Ympäristöministeriö pyytää asiasta lausuntoja ministeriön nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun) toukokuun 10. päivään mennessä.

8.3.2019 klo 7:25 Korjattu suojelualueiden lukumäärä.