1. yle.fi
  2. Uutiset

Kysely: Maahanmuuttoa kannattaa useampi kuin vastustaa – tulijoiden alkuperällä ja perusteilla on väliä

Opiskelijat ja EU-maista tulevat työntekijät toivotetaan tervetulleiksi, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita karsastetaan

maahanmuuttajat
Asiakas valmistaa ruokaa
Juha Kivioja / Yle

Suhtautuminen maahanmuuttoon jakaa suomalaiset kahtia, kertoo tuore kysely.

Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyyn vastanneista vajaa puolet, 47 prosenttia, pitää itseään maahanmuuttomyönteisenä. Kielteisesti maahanmuuttoon suhtautuu 41 prosenttia. Reilu kymmenesosa vastaajista ei luokitellut itseään kumpaankaan ryhmään.

Kyselyn perusteella maahanmuuttoon suhtaudutaan myönteisimmin pääkaupunkiseudulla sekä vihreiden, vasemmistoliiton ja keskustan kannattajien keskuudessa. Eniten maahanmuuttomyönteisiä vastaajia oli vihreiden kannattajissa, 79 prosenttia.

Toisessa päässä ovat maaseutumaisissa kunnissa asuvat ihmiset sekä perussuomalaiset, joiden kannattajista liki kaikki – 96 prosenttia – ilmoittivat olevansa maahanmuuttokielteisiä.

Muuta väestöä suopeammin maahanmuuttoon suhtautuvat korkeasti koulutetut ja ylemmät toimihenkilöt. Sen sijaan asenteet ovat keskimääräistä nuivempia vähiten koulutettujen, työntekijöiden ja työttömien keskuudessa.

Enemmistö vähentäisi maahanmuuttoa Lähi-idästä ja Afrikasta

Vastaajien asenne maahanmuuttajiin oli erilainen riippuen siitä, mistä ja millä perusteilla maahanmuuttajat saapuvat Suomeen. Yleisesti ottaen opiskelijat ja EU-maista tulevat työntekijät toivotetaan tervetulleiksi, kun taas pakolaisia ja turvapaikanhakijoita karsastetaan.

Vastaajista yli 80 prosenttia hyväksyisi lähialueelleen nykymäärän tai entistä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita, ja 75 prosenttia muista EU-maista tulevia työntekijöitä. Sen sijaan puolet vastaajista olisi valmis vähentämään pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sijoittumista kotiseuduilleen. Vain vajaa viidennes ottaisi heitä lisää.

Kyselyn perusteella suomalaiset vastaanottavat maahanmuuttajia mieluiten muista EU-maista, Pohjois-Amerikasta tai Aasiasta. Vähiten kannatusta saa maahanmuutto Lähi-idästä tai Afrikasta. Päinvastoin enemmistön mielestä Suomen tulisi vähentää maahanmuuttoa näiltä alueilta.

Kyselyyn vastasi helmikuun alussa yli 1 100 Manner-Suomessa asuvaa 18–79-vuotiasta ihmistä.

Lue seuraavaksi