TEM selvitti: Ammattiliiton jäsenyys kiinnostaa yhä vähemmän – alle 60 prosenttia palkansaajista kuuluu liittoon

Järjestäytymisaste on laskenut eniten teollisuudessa, jossa se on alentunut yhdeksällä prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 verrattuna.

Palkansaajajärjestöt ja ammattiliitot
Kaupan myyjä kassalla.
Henrietta Hassinen / Yle

Palkansaajien järjestäytymisaste on jatkanut laskuaan ja on nyt alle 60 prosenttia, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön teettämän selvityksen mukaan vuonna 2017 vain runsaat puolet miehistä ja kaksi kolmannesta naisista kuului ammattiliittoon.

Järjestäytymisaste oli 59,4 prosenttia, ja se on laskenut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2013.

Vuoden 2017 lopussa ammattiliitoissa oli kaikkiaan 2,04 miljoonaa jäsentä. Heistä lähes 31 prosenttia eli 630 000 oli varsinaisen edunvalvonnan ulkopuolella, eli eläkeläisiä, opiskelijoita, vapaajäseniä ja yrittäjiä.

Naisten järjestäytymisaste oli 66,4 prosenttia ja miesten 52,3. Miesten järjestäytymisaste on laskenut 6,1 ja naisten 4,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2013.

Järjestäytymisaste oli keskimääräistä korkeampi julkisissa palveluissa ja teollisuudessa, joissa se ylitti 70 prosenttia. Yksityisillä palvelualoilla aste jäi alle puoleen.

Järjestäytymisaste on laskenut eniten teollisuudessa, jossa se on alentunut yhdeksällä prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 verrattuna.

Selvityksen teki tutkija Lasse Ahtiainen. Järjestäytymistä selvitettiin kyselyllä keskusjärjestöihin kuuluville ammattiliitoille.Vastaavia selvityksiä on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1989 lähtien.