Rautjärven kunta hakee reilun miljoonan euron säästöjä – Aseman koulu lakkautusuhan alla

Rautjärvellä on pohdittu useita keinoja saada talous tasapainoon vuoteen 2021 mennessä.

Rautjärvi
Oppitunti
Yle

Rautjärven kunta harkitsee Aseman koulun sulkemista säästösyistä.

Rautjärven kunnan tulot eivät riitä menoihin. Alijäämää syntyy vuosittain 1,4 miljoonaa euroa, jos mitään ei tehdä. Syynä on se, että väki vähenee eli veronmaksajia on yhä vähemmän. Samalla väestörakenne muuttuu: lapsia ja työikäisiä on yhä vähemmän ja vanhusten osuus kasvaa.

Alakoululaisia opettavassa Aseman koulussa on noin 40 oppilasta. Kunta selvittää koulun mahdollisen sulkemisen vaikutuksia ennen päätöksiä.

Mikäli koulu päätetään sulkea, menisivät koulun ovet kiinni lukuvuoden 2019–2020 jälkeen. Rautjärvelle jäisi yksi peruskoulu eli Simpeleen yhteiskoulu.

Samalla Asemanseudun päivähoidon ja esiopetuksen järjestelyt ovat menossa uusiksi. Kunnanjohtaja Harri Anttilan mukaan alueella ei ole syntynyt kahteen vuoteen yhtään lasta.

– Päivähoidon kysyntä on pientä. Nykyistä päiväkotimallia ei ole mahdollista ylläpitää. Pohdimme, olisiko kevyempi ryhmäperhepäiväkotimalli mahdollinen, Anttila kertoo.

Korvaavaa toimintaa koulun tilalle

Mikäli Aseman koulun toiminta loppuu, ei rakennus jäisi ilman käyttöä. Kunta selvittää niin sanotun palvelukampuksen perustamista rakennukseen.

– Ymmärrämme Asemanseudun ja yleensä kunnan eteläpään pelon siitä, että koulun loppuessa elämän edellytykset päättyvät. Koulurakennukseen voisi sijoittaa kylää tukevia palveluja. Nyt pohdimme, mitä toimintoja sinne voisi tuoda.

Eroon turhista kiinteistöistä, kunnossapitoa vähemmäksi

Asemanseudun palveluihin suunniteltavien säästöjen ohella Rautjärvi pyrkii eroon peruskorjauksen tarpeessa olevista, tarpeettomista vuokrataloista joko myymällä tai purkamalla ne.

Kunta leikkaa kuluja myös alentamalla jossain määrin katujen, puistojen ja liikuntapaikkojen ylläpitoa.

Henkilöstön määrää mukautetaan palveluihin eli kunta saattaa vähentää työntekijöitä. Tällä hetkellä kunnan palveluksessa on 110 ihmistä.

Veronkorotuksia edessä

Omia palveluja leikkaamalla eli Aseman koulun sulkemisella, Asemanseudun esiopetuksen ja päivähoidon järjestelyillä ja muilla yllä mainituilla toimilla kunta saisi kokoon 700 000 euron säästöt.

Lisäksi Rautjärven kunta harkitsee kunnallisveron korottamista 0,5 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöverojen korotuksia 0,1 prosenttiyksiköllä. Kunnallisvero olisi korotuksen jälkeen 20,75.

Kunnallisveroon pitäisi tehdä rajumpi korotus, jos palveluista ei leikata.

– Jos me emme pysty omasta palvelurakenteesta ja toiminnoista säästämään niin se tarkoittaa 1,5 veroprosentin nousua. Semmoseen elinvoimaleikkaukseen ei meillä ole varaa, kunnanjohtaja Harri Anttila sanoo.

Omien säästötoimien lisäksi kunta edellyttää, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri leikkaa kustannusten kasvua Rautjärven kohdalla 300 000 eurolla vuodessa.

Entä jos mitään ei tehdä?

Rautjärven kunnan tavoitteena on saada talous tasapainoon ja estää kriisikunnaksi päätyminen. Talouden tasapainotusohjelma ulottuu vuosille 2020 ja 2021.

Päätöksiä tulevista toimista kunta tekee ensi syksynä.

– Jos mitään ei tehdä, vuonna 2023 veroprosenttimme olisi 22,5 paikkeilla. Siitä huolimatta meillä ei olisi investointivaraa yhtään mihinkään. Ympäristö rapistuisi. Mitään kehittämistä ei voitaisi tehdä ja eläisimme kädestä suuhun. Se ole oikea tie, Anttila kertoo.

Kunta järjestää maalis-huhtikuun taitteessa kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa säästökeinoja käydään läpi. Kyläkahvi-tilaisuudet ovat Rautjärven Aseman koululla 28. maaliskuuta kello 18 ja Simpeleellä kunnantalolla 4. huhtikuuta kello 18.