Lauhanvuoreen ja Seitsemiseen metsäpeurauroksia Lappajärveltä

Tarkoituksena on taata totutustarhojen vasoille mahdollisimman monimuotoinen perimä.

metsäpeura
Metsäpeuran kuljetusta.
Hirvaat kuljetettiin maastosta moottorikelkan ahkiossa ja nostettiin pressun avulla eläinkuljetustraileriin.Milla Niemi, MetsäpeuraLIFE / Metsähallitus Eräpalvelut

Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistot ovat saaneet lisää metsäpeuroja. Metsäpeurojen totutustarhoihin on viime viikolla tuotu villejä metsäpeurauroksia eli -hirvaita.

Hirvaat on tuotu Lappajärveltä Suomenselän metsäpeurakannasta. Tarkoituksena on taata totutustarhoissa syntyville ja myöhemmin luontoon vapautettaville vasoille mahdollisimman monimuotoinen perimä.

Tulokkaat ovat sopeutuneet Metsähallituksen mukaan uusiin olosuhteisiin ja molemmat ovat jo löytäneet tarhojen ruokintapaikoille.

Tavoitteena MetsäpeuraLIfe -hankkeessa pitkällä aikavälillä on, että metsäpeura palautetaan entisille asuinsijoille Etelä-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle.

- Haluan esittää Tarvolan metsästysyhdistykselle sekä muille paikallisille metsästysseuroille ja maanomistajille lämpimät kiitokset hyvästä yhteistyöstä, riistakeskus Pohjanmaan riistapäällikkö Mikael Luoma kiittelee Metsähallituksen tiedotteessa.

Villien metsäpeurojen pyynti ja tulevat palautusistutukset ovat osa syksyllä 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut.