Eduskunta teki suositusta inttimuistoesineestä luvanvaraisen – veteraanien sotamuistolippaat säästyvät

Muun muassa reserviläiskivääreihin sopivista rynnäkkökiväärin pitkistä lippaista on tulossa luvanvaraisia esineitä.

rynnäkkökiväärit
Rynnäkkökivääri pöydällä
Lipas kiinnitettynä suomalaiseen 7,62 RK 62 -rynnäkkökivääriin. Tapio Rissanen / Yle

Eduskunta sai vaalikauden viimeisessä täysistunnossa päätökseen asedirektiivin täytäntöönpanoa koskevan, muun muassa ampuma-aselain muutoksia sisältävän kokonaisuuden käsittelyn.

Vielä valiokuntakäsittelyssäkin muuttuneiden lisäysten myötä muun muassa Puolustusvoimien poistamista ja myymistä rynnäkkökiväärin lippaista tulee käytännössä luvanvaraisia esineitä.

Rynnäkkökiväärin lippaita pöydällä
Muun muassa rynnäkkökiväärin toimintakuntoisia yli 10 patruunan lippaita pidetään lainmuutoksen myötä luvanvaraisina aseen osina. Tapio Rissanen / Yle

Luvanvaraisiksi tulevat pitkien aseiden yli kymmenen patruunan lippaat ja lyhyiden aseiden yli kahdenkymmenen patruunan lippaat.

Muutos on iso, sillä tähän saakka mitä tahansa toimintakuntoisia lippaita on saanut ostaa ja myydä vapaasti. Varovaistenkin arvioiden mukaan niitä on yleisöllä vähintään kymmeniä tuhansia kappaleita.

Erityisen tarkkana pitkien lippaiden kanssa kannattaa olla niiden, joilla on lupa johonkin ampuma-aseeseen. Pitkän lippaan löytyminen pakottaa poliisin peruuttamaan luvanhaltijan kaikki aseluvat. Eduskunnan hallintovaliokunnan mukaan tässä kohtaa direktiiviä ei ole tulkinnanvaraa. Valiokunnan mietinnön mukaan rikoksen tunnusmerkkien täyttyminen kuitenkin edellyttää tahallisuutta.

Myös pomppuperät vaativat luvan

Selvä tiukennus on myös se, että jatkossa sarjatuliaseen osaksi katsotaan ampuma-aseeseen suunniteltu esine, joka mahdollistaa sarjatulta jäljittelevän toiminnan. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa itselataaviin kertatuliaseisiin liitettyvävien niin sanottujen pomppuperien muuttumista luvanvaraisiksi.

Sen sijaan vanhojen aseiden isot lippaat säästyvät. Isokokoisten latauslaitteiden luvanvaraisuus ei koske lippaita, jotka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946. Muun muassa Suomi-konepistoolin rumpuja ja Emma-pikakiväärin lautasia ei näin pidetä jatkossakaan luvanvaraisina. Myös niistä tehdyt koriste-esineet pysyvät lupavelvoitteista vapaana.

Lipas kiinni Suomi-konepistoolissa.
Tapio Rissanen / Yle
Suomi-konepistoolin lippaita
Muun muassa Suomi-konepistoolin rumpulippaat pysyvät lupavapaina jatkossakin. Tapio Rissanen / Yle

Myöskään pysyvästi toimintakelvottomiksi tehtyjä latauslaitteita ei katsota aseen osiksi. Pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä on tarkoitus antaa tarkempia säännöksiä sisäministeriön asetuksella. Asetus on parhaillaan lausuntokierroksella.

Aseen pitkäaikaisesta lainaamisesta ilmoitettava

Hallituksen esityksen mukaisesti laki velvoittaa luvanhaltijaa ilmoittamaan poliisille ampuma-aseen lainaamisesta, mikäli laina-aika on yli 30 päivää.

Edelleen laki kieltää patruunoiden lataamisen muutoin kuin omaan käyttöön. Lisäksi patruunoita saa valmistaa vain sellaisiin aseisiin, joihin niitä lataavalla itsellään on lupa. Hallituksen esityksen perusteluissa kuitenkin todetaan, että hallussapitoon oikeuttavalla luvalla tarkoitetaan myös niitä tilanteita, joissa henkilöllä on oikeus lainata ampuma-aseita, eli säännös ei estä valmistamasta henkilökohtaiseen käyttöön patruunoita myös lainassa olevaan ampuma-aseeseen.

Oma kokonaisuutensa ovat lakipaketin niin sanottuun reserviläispoikkeukseen liittyvät kohdat. Jatkossa itselataavan kertatulikivääriä ja pitkän lippaan yhdistelmää koskeva aselupa voidaan myöntää reserviläisperusteella sijoituskelpoiselle reserviläiselle, mutta vain jos Puolustusvoimat puoltaa lupahakemusta.

Reserviläistoimintaan tarkennuksia

Lakipaketissa määritellään myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa aiempaa tarkemmin.

Yhdistyksen toiminta katsotaan maanpuolustuksellisia valmiuksia lisääväksi. Osana tätä yhdistys saa järjestää muun muassa Puolustusvoimien koulutusohjelman mukaisia perusammuntoja. Sen sijaan varsinaiset taisteluammuntojen pitäminen kielletään yhdistykseltä kokonaan. Tosin niitä ei Maanpuolustuskoulutusyhdistys ole tähänkään saakka järjestänyt.

Asedirektiivin muutokset koskevat ainoastaan 12.6.2017 jälkeen rekisteröityjä ampuma aseita eli tätä ennen myönnetyt luvat pysyvät voimassa entisin ehdoin.

Muutosten voimaantulo vaatii vielä tasavallan presidentin vahvistuksen. Sisäministeriön mukaan lainmuutokset on tarkoitus viedä presidentin esittelyyn, kun niihin liittyvät asetukset on viimeistelty lausuntokierroksen jälkeen

Lippaaseen tehty kello pöydällä.
Venäläisen Dektarjev, eli suomalaisittain Emma -pikakiväärin lippaasta tehdylle seinäkellolle ei tarvitse jatkossakaan lupaa. Tapio Rissanen / Yle

20.3.2019 klo 11.40 Täydennetty kolmannen väliotsikon jälkeen olevaa patruunoiden lataamista käsittelevää kohtaa lainattujen aseiden osalta.